Вие сте тук: Начало » Актуално » Консултация за интегрирания пазар за доставка на колети – краен срок 15 февруари

    Консултация за интегрирания пазар за доставка на колети – краен срок 15 февруари

    На 29 ноември 2012 г. ЕК започна консултация по Зелена книга, чрез която да събере информация за актуалното състояние на пазара за доставка на продукти, закупени по интернет, и ще се опита да установи какви са пречките пред създаването в ЕС на интегриран пазар за доставка на колети. Тази консултация е част от текущата дейност на Комисията във връзка с развитието на електронната търговия, която е широко призната като основен фактор за икономическия растеж и за повишаването на трудовата заетост в Европейския съюз. Доставката е един от петте най-важни приоритета за стимулиране на електронната търговия през периода до 2015 г. Важността на доставката се дължи на факта, че тя влияе върху осъществяването на електронната търговия и е ключов елемент за изграждане на доверие между продавачите и купувачите.
    Можете да дадете мнението си до 15 февруари 2013 г. на следния интернет адрес:
    Горе