Вие сте тук: Начало » Актуално » Съобщение от EVN България Електроснабдяване

    Съобщение от EVN България Електроснабдяване

    С решение от 08.07.2013 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) лицензира EVN България Електроснабдяване и като Доставчик от последна инстанция за клиенти, присъединение на ниво средно напрежение в Югоизточна България. Фигурата на Доставчик от последна инстанция се въведе с промени в Закона за енергетиката и допълва съществуващия модел на либерализирания пазар на електроенергия в страната, чрез който клиентите имат възможност свободно да избират доставчика си на електроенергия.

    С лицензията си за Доставчик от последна инстанция EVN България Електроснабдяване ще осигурява снабдяването с електрическа енергия за клиенти на средно напрежение до избора им на друг доставчик или ако избраният от тях търговец не извършва доставка на електроенергия по независещи от клиента причини.

    В тази връзка, изпълнявайки своето законово задължение като Доставчик от последна инстанция, EVN България Електроснабдяване изпрати уведомителни писма до клиенти, чиито обекти са присъединени на ниво средно напрежение в Югоизточна България. EVN България Електроснабдяване информира клиентите, че съгласно последните промени в Закона за енергетиката разполагат с двумесечен срок, но не по-късно от 01.10.2013 г., да изберат доставчик на електроенергия по свободно договорени цени или да сключат договор с EVN България Електроснабдяване в качеството му на Доставчик от последна инстанция, по цени, определени с методика, одобрена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

    В случай, че след изтичане на упоменатия срок, клиентите не са избрали доставчик на електроенергия или не са сключили договор с Доставчик от последна инстанция, то в изпълнение на чл.123, ал. 2 от Закона за енергетиката EVN България Електроснабдяване ще има право да предприеме стъпки за ограничаване на електроснабдяването.По силата на чл. 94а от Закона за енергетиката, EVN България Електроснабдяване, с лицензията си за Краен снабдител, ще продължи да осигурява снабдяване с електрическа енергия по регулирани от ДКЕВР цени единствено за обекти на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение.

     

     

    Горе