Вие сте тук: Начало » Актуално » Областният управите издаде заповед за мерки против шарката по овцете
    Областният управите издаде заповед за мерки против шарката по овцете

    Областният управите издаде заповед за мерки против шарката по овцете

    Във връзка с констатирано огнище на заболяването шарка по овцете в стадо със сто и деветдесет и един броя животни  в село Питион, префектура Еврос, Република Гърция Областният управител на Бургаска област Павел Маринов  издаде заповед с конкретни мерки за пресичане на възможностите за евентуален пренос на заразата у нас и засилване на био-сигурността във всички животновъдни обекти в населените места в граничните с Република Турция общини.

    Областният управител е наредил незабавно да се свикат общинските епизоотични комисии в общините Малко Търново, Средец и Царево за да се запознаят членовете им с епизоотичната обстановка в региона. Кметовете на населените места и кметските наместници от граничните общини следва незабавно да извършат актуализация на възприемчивите животни /овце и кози/ към шарка и да представят списъци на официалните ветеринарни лекари от съответните общини. Необходимо е стриктно да се  районира пашата и водопоя на дребни преживни животни от тези общини. Сред широкия спектър от мерки е наложената забрана за паша на животни на разстояние два километра от границата с Турция, както и пълната забрана за изкупуване и транспортиране на кожи и вълна добити от овце след 01.07.2013 г. на територията на област Бургас, а също  и провеждане на пазари и изложби на овце в граничните райони.

    В заповедта на областния управител до директора на ОДБХ – Бургас, както и до служителите на Гранична полиция  и органите на МВР са формулирани множество конкретни нареждания за засилване на биосигурността в граничните общини .

    Горе