Вие сте тук: Начало » Актуално » БСП апелира за законодателни промени в сферата на строителството
    БСП апелира за законодателни промени в сферата на строителството

    БСП апелира за законодателни промени в сферата на строителството

    Строителните компании се нуждаят от по-добра конкурентна среда. Драматично се е свила възможността за конкуренция между фирмите, посочи Димчо Михалевски от БСП, който представи данни за първите шест месеца на тази година за броя и стойността на сключените договори в строителството, предаде КРОСС.

    Малките фирми са получили 230 договора за 63 млн. лева. Средните фирми са получили 423 договора за 548 млн. лева. Големите фирми са получили 122 договора за 1,351 млрд. лева.

    Това е силно дебалансиране на конкурентната среда, посочи Михалевски, според когото големите фирми по този начин се превръщат във фирми мастодонти и брокери. В същото време, фирмите брокери не могат да изпълняват всички поръчки, възлагат дейности на подизпълнители, но не са редки случаите, в които не плащат на подизпълнителите.

    Затова според социалистите, са нужни промени в поне три закона: за камарата на строителите, за устройство на територията и за обществените поръчки. От БСП предлагат създаването на онлайн обществена платформа, на която ще се вижда всяка фирма какви поръчки печели.

    От 2008 година, на основание на закона за камарата на строителите, действа централен професионален регистър, в който се вписват признатите категории строежи, които могат да изпълняват строителните компании. За определяне на допустимите категории строежи, които строителните компании могат да извършват най-важни са числеността на служителите и приходите от продажби. Димчо Михалевски припомни, че по признак персонал, 84 процента от строителните фирми са малки, 15 % средни и 1,9% големи.

    По признак приходи от продажби, 55% от фирмите са малки, 29 средни и 16 % големи.

    От 2010 започна срив в строителството, заяви още червения депутат. По думите му, за последните две години над 2600 строителни фирми са прекратили работа, а причините според него са спадът в строителството, както и фактът, че предишното правителство е давало строителни поръчки на тесен кръг фирми.

    Горе