Вие сте тук: Начало » Актуално » “Орешарски” прати ГДБОП в историята

    “Орешарски” прати ГДБОП в историята

    Правителството прие постановление, с което се уреждат отношенията във връзка с преобразуването на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) и преминаването й от МВР в структурата на Държавната агенция „Национална сигурност”. Постановлението предвижда ДАНС да стане правоприемник на активите, пасивите, архива и на другите права и задължения на бившата ГДБОП, а преминаването на служебните и трудовите правоотношения на служителите от дирекцията, които отговарят на изискванията за работа в ДАНС, да се извърши от 1 октомври 2013 г. До този период заплатите и осигурителните вноски на служителите на ГДБОП ще се изплащат по досегашния ред от бюджета на МВР. Постановлението урежда и начина за предаването на архива на закритата дирекция.

    Специализираният отряд за борба с тероризма към МВР пък поема част от функциите на закритата СДОТО.

    Правителството отмени разпоредбите в Правилника за прилагане на Закона за МВР, с които се определят статутът и дейностите, извършвани от закритата Специализирана дирекция „Оперативни технически операции”.

    С последните промени в Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за МВР СДОТО беше изведена от структурата на МВР и беше обособена в самостоятелна държавна агенция.

    С цел осигуряване нормалното функциониране на МВР и изпълнение на законово определените му дейности част от функциите на вече несъществуващата дирекция преминават към Специализирания отряд за борба с тероризма. Това са откриването, идентифицирането и неутрализирането с технически средства и специализирани кучета на взривни устройства и вещества, както и извършването на физико-химично изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, посочват от МС, цитира Агенция Кросс.

     

     

    Горе