Вие сте тук: Начало » Актуално » Община Бургас построи 5 нови Центъра за деца с увреждания

    Община Бургас построи 5 нови Центъра за деца с увреждания

    Община Бургас изгради 5 нови Центъра за отглеждане на деца с увреждания. Два от тях се намират в к-с “Меден рудник”, 2 са в квартал Ветрен и 1 в к-с “Лазур”. Сградите са построени и обзаведени по проект за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/036 „Изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип на територията на община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“, Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас.

    Днес бяха представени 2 от готовите къщи – тези на ул. “Кооператор” в “Меден рудник”. Разгледаха ги кметът Димитър Николов и заместникът му Атанаска Николова. На събитието присъстваха Чанка Коралска – директор на общинска дирекция “Строителство” и ръководител на проекта, Мая Казанджиева – директор на дирекция “Социални дейности”, Магдалена Манолова – директор на ТД “Възраждане”.

    “Има нещо символично в това, че преди няколко дни официално закрихме “Коджакафалията” и преместихме последните сираци в общински жилища, а днес, почти по същото време, откриваме тези центрове за деца с увреждания. Това показва новото отношение на Общината и държавата към проблемите на хората в неравностойно положение”, каза кметът Димитър Николов.

    На ул. „Кооператор“, срещу сградата на вече съществуващото Защитено жилище за млади хора с увреждания, след продължили 180 дни строителни работи вече има два комплекса на обща площ от 1 500 м2. Преди това мястото представляваше гола поляна на края на града.

    Във всеки от комплексите има двуетажна сграда със застроена площ от около 200 м2. Всяка сграда разполага с по 25 помещения за настаняване, хранене, игри на закрито, съхранение на храни и помощен инвентар, както и необходимите санитарни възли. Помещенията са обзаведени и оборудвани с всичко необходимо за осигуряване нормалното функциониране на Центровете като заместители на семейните домове. В дворовете към сградите са организирани различни зони, включващи детски кът с комбинирано детско съоръжение, което е изцяло съобразено за ползване от деца с увреждания, кътове за отдих, зона за тематични игри, зеленчукова и цветна градина. В двата комплекса ще бъдат настанени общо около 28 деца и младежи с увреждания, които ще бъдат преместени от социални институции в област Бургас. Инвестицията по изграждане на двата комплекса е на стойност около 1 100 000 лв.

    В почти завършен вид са и останалите 3 Центъра. Днес кметът Николов и заместникът му Атанаска Николова посетиха също единичния Център в “Лазур”. Там остава съвсем малко работа по дворното пространство.

    Сградите на центровете са с уникална, много красива архитектура и се различават една от друга и отвън, и отвътре. Те са просторни и удобни, помещенията са обзаведени с всичко необходимо – мебели и техника, кухненско оборудване, видеонаблюдение. Всичко в интериора е съобразено с нуждите на децата с физически увреждания – монтирани са подемници, тактилни настилки за незрящите, има инвалидни колички и различни други улеснения за трудноподвижни хора. С голямо внимание е подходено към енергийната ефективност. За отопление освен електричество ще се използва и “чиста енергия” от слънцето чрез монтираните на покривите термопомпи.

    Общата инвестиция в петте Центъра възлиза на над 3.5 млн. лв., безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

    Това, което предстои, е местната и държавната власт заедно да проведат всички законови процедури, за да се сформират групите деца, които ще се отглеждат и възпитават в прекрасните нови домове.

     

    Горе