Вие сте тук: Начало » Актуално » 18 октомври – Международен ден за борба с трафика на хора
    18 октомври – Международен ден за борба с трафика на хора

    18 октомври – Международен ден за борба с трафика на хора

    Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Поморие, съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Бургас, започват информационна кампания „Отвори очи !”. В рамките на кампанията са планирани поредица от инициативи, с цел повишаване на информираността на учениците по проблемите, свързани с трафика на хора – прожекции на филми и дискусии, разпространение на брошури и постери и др.

    Трафикът на хора е организирана криминална дейност, чиято цел е висока печалба чрез сексуална и трудова експлоатация на хора. За жертвите, трафикът на хора винаги е съпътстван от насилие, контрол, принуда и фалшиви обещания. За по-голямата част от обществото този проблем звучи нереален или далечен, но истината е, че това се случва и в България.

    Трафикът включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им.

    Трафикът на хора е съвременната форма на робство!

    Трафикът на хора е една от най-сериозните форми на потъпкване на основните човешки права!

    Един от най-добрите начини да предпазите себе си и близките си от рискови ситуации е да сте информирани.

     

    Д.Калчева – секретар на МКБППМН

    Горе