Вие сте тук: Начало » Актуално » Ефективни мерки за трайно разрешаване на натрупаните проблеми в енергийния сектор и мина „Черно море”- Бургас
    Ефективни мерки за трайно разрешаване на натрупаните проблеми в енергийния сектор и мина „Черно море”- Бургас

    Ефективни мерки за трайно разрешаване на натрупаните проблеми в енергийния сектор и мина „Черно море”- Бургас

    Кризата с неизплатените възнаграждения на миньорите и служителите от  мина „Черно море” бе успешно разрешена, благодарение и на активната позиция през последните дни на областния управител Павел Маринов, който проведе редица срещи в Министерството на икономиката и енергетиката и с министър Драгомир Стойнев, като  потърси и получи съдействие от правителството за своевременно разрешаване на възникналите проблеми след забавеното изплащане на  възнагражденията на миньорите, следствие на  неплатежоспособност на Топлофикация Сливен, основен потребител на въглищата добивани в мината.

    Въпреки, че и двете предприятия  са частни,  а не държавни дружества правителството като отчита сериозността на положението реши, че от Националната енергийна компания следва да бъдат незабавно приведени необходимите средства до топлофикация Сливен, която от вчера се е разплатила с мината край Бургас, като са покрити голяма част от натрупани неизплатени задължения под формата на заплати /за месец септември/ и социални осигуровки.

    Тези спешни действия обаче не отменят цялостното разрешаване на проблема, не премахват опасността от възникване на нови подобни на съществуващата кризисни ситуации. Затова днес /17 октомври/ областният управител се срещна в мина Черно море с представители на ръководствата на Топлофикация Сливен ЕАД, на мина Черно море, и на миньорските синдикати. В хода на работната среща бяха изслушани позициите и предложенията на всички отделни субекти и страни в производствения процес и се набелязаха конкретни мерки за подобряване на положението и за постигане на някакви относително валидни гаранции за редовно изплащане възнагражденията на миньорите в бъдеще. Областната администрация се ангажира конкретно да отправи предложение до НЕК средствата, които се отпускат до енергетичните дружества за погасяване на задълженията на държавата към тях да се разпределят не пропорционално, както е сега, а диференцирано,  съобразно социалната тежест на всяко отделно енергийно дружество в общия статус на развитие на българската икономика. По този начин ще се опази и подпомогне българското производство и ще се гарантират съществуващи работни места у нас, за сравнително ниско квалифицирана работна ръка, а няма да се подпомага чуждия стопански интерес в енергетиката. Сега  в Мина Черно море край Бургас работят близо 800 души, което го прави едно от големите предприятия в региона отговорно за поминъка на много от неговите жители.  Евентуално закриване или дори временно спиране на мината означава същинска социална бомба в и без това нагнетената обществена атмосфера, белязана от високата степен безработица в региона, счита областния управител, който се ангажира с всички средства за регулиране на проблема.

    Друга мярка, която ще се предприеме е опита да се намали тежестта на високите социални осигуровки, които сега плащат миньорите, без да получават за това кой знае колко по-големи пенсии от тези на заетите в други сектори.  Сега  голям дял от парите предвидени за възнаграждения на миньорите се връщат в бюджета на държавата под формата на осигуровки и други социални плащания.

    На срещата се набелязаха и мерки за разкриване на допълнителни източници на финансиране на производството чрез привличане на допълнителни средства от различни фондове предназначени за развитие на човешките ресурси и създаване на по-добри условия на труд и безопасност на работа, както и за привличане на допълнителни целеви инвестиции за частична модернизация на производствено-технологичните условия. С подготовката на предложението на областна администрация  до Министерството на икономиката и енергетиката и НЕК пряко е ангажиран освен областният управител и неговият заместник  Евгени Врабчев.

    Горе