Вие сте тук: Начало » Актуално » 100 години Държавно горско стопанство в Царево

    100 години Държавно горско стопанство в Царево

    Първата служба по горите в Странджа ще отбележи през м. ноември своята 100 годишнина, съобщават от изследователския център „Екопан”. Тя е създадена в далечната 1913 година, няколко месеца след като генерал Георги Вазов оглавява Военното губернаторство в Лозенград. В наши дни, Държавното горско стопанство в Царево е в състава на Югоизточното държавно предприятие – гр. Сливен, чието ръководство реши да отбележи юбилея по достойство.

    Още в първите години, административното лесничейство във Василико (дн. Царево) издирва и превежда всички стари документи върху собствеността на горите. До 1914 г. инвентаризира държавния, общинския и частния горски фонд на територия от близо 1000 кв.км. В средата на 30-те години на миналия век, василиковския лесничей Стефан Синивирски (1918-1919) инициира уреждането на първата българска защитена територия (обявена 1933, днес резерват „Силкосия”). Тук се създават първите български горски кооперации, обединили се по-късно в Странджанския горски кооперативен съюз. Уникалната кооперативна организация успява да завоюва Средиземноморския пазар на дървени въглища. В нейната корабостроителница са построени най-големите ни дървени плавателни съдове. Горите на стопанството са разположени в две черноморски общини – Приморско и Царево, наситени със защитени територии и изключително биоразнообразие. Незабравимия директор на Горското стопанство в Царево / Мичурин – инж. Никола Ценов, съставя първия акт и предава на българския съд, чуждестранни крадци на редки животински видове в планината. Голяма част от горите на ДГС – Царево през 2013 г. се покриват с територията на Природен парк „Странджа”. Те са и на „земята на нестинарите” – чието нематериално културно наследство, е обявено от ЮНЕСКО за световна ценност.

    През месец ноември юбилея, на първата служба по горите в Странджа, ще бъде отбелязан с разнообразни инициативи. Кулминацията е на 15 ноември. В този ден ще бъде засадена символично чинарова фиданка – в двора на местното училище; ще се открие паметна плоча и документална изложба „100 години ДГС – Царево”. Очаква се, след Царево изложбата да обиколи югоизточния район на страната. Тя е поканена да гостува и от турски лесовъди в Лозенград. В сградата на горското стопанство ще бъде поставено мемориално табло, за което вече са издирени имената и годините на службата на ръководителите му. 17 техни портрети ще бъдат подредени като постоянна експозиция. През м. ноември, голямата и заслужила горска общност в Странджа, ще получи дължимото и признание – за вековните си усилия за опазването на Странджанската гора.

     

    Горе