Вие сте тук: Начало » Актуално » Ниското качество на ехографските изследвания повишава риска от загуба на бремеността

    Ниското качество на ехографските изследвания повишава риска от загуба на бремеността

    Грешка, допусната при рутинен ехографски преглед, може да доведе до фатален изход по време на бременността. Средно между 50 и 70 родилки годишно загубват плода си вследствие на неправилно тълкуване на данните при използване на ултразвук. Изводите бяха направени по време на седмия Софийски симпозиум по репродуктивна медицина „Ултразвук в репродуктивната медицина”, организиран на 8 и 9 ноември от Института по репродуктивно здраве и Медицинския комплекс „Д-р Щерев”. Резултатите от срещата ще бъдат предоставени на министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева, за да бъдат предприети мерки за тяхното преодоляване.

    До тревожните цифри се стига заради зачестилото напоследък прилагане на методите на инвазивната диагностика, каквато е амниоцентезата. При нея рискът от загуба на бременността е 1%. Според официалните данни от 2007 година насам у нас се извършват между 5000 и 7000 амниоцентези годишно.

    В същото време се забелязва твърде нисък процент (между 50-60%) на диагностицирани бременности със синдром на Даун. В останалите случаи родителите разбират, че детето е с развита аномалия едва след раждането. През последните пет години едва една трета от бременните са се подложили на специализирани пренатални изследвания за установяване на генетични и хромозомни аномалии.

    В симпозиума, който се проведе в новооткритата конферентна зала на Медицински комплекс „Д-р Щерев”, взеха участие над 120 лекари акушер-гинеколози и специалисти по фетална медицина от България и Югоизточна Европа. Събитието бе открито от министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева. В него взеха участие изтъкнати лекари и клиницисти от Европа, сред които проф. E.A.П. Стеегерс (Университет Еразмус, Холандия), проф. Юрий Владимиров (EBCOG, Англия), д-р Антони Борел (Медицински университет, Барселона, Испания), проф. Йоанис Месинис (Гърция), д-р Ранжит Аколекар (Kings College Hospital, Англия). Участници от българска страна бяха доц. Атанас Щерев, д-р Валентина Мазнейкова, д-р Таня Тимева, д-р Петя Чавеева, д-р Виолета Стратиева и д-р Мария Янкова.

    Сред дискутираните теми бяха превенция и мониторинг на правилното развитие на плода, предродилни оперативни интервенции за отстраняване на малформации и раждане на повече здрави и доносени деца (А. Щерев), оценка на развитието на фетуса чрез методите на иновативната образна диагностика (проф. Ю. Владимиров, проф. Стеегерс), скрининг и поведение при многоплодна бременност (д-р В. Стратиева, д-р П. Чавеева). Специално внимание бе обърнато и на методите за превенция и поведение при пациенти с повтарящи се имплантационни неуспехи и ранни спонтанни аборти (д-р Т. Тимева, д-р А. Борел), както и най-важните маркери за наблюдение на пациенти, преминаващи през ин витро процедура (проф. Й. Месинис).

    Чрез пряка видео връзка между конферентната зала и кабинетите по фетална медицина на Медицински комплекс „Д-р Щерев” бяха демонстрирани най-съвременните техники и тънкости от ехографския преглед на бременни жени за фетална морфология и фетална ехокардиография (преглед на сърцето).

    Делегатите на срещата се обединиха около следните предложения, които ще бъдат предоставени на Министерството на здравеопазването:

    1) Женската консултация да се извършва само от акушер-гинеколози и акушерки вместо от общопрактикуващите лекари;

    2) Обособяване на 6 областни центъра в страната със звена по пренатална медицина и диагностика, разполагащи със специалисти по ранен скрининг за вродени аномалии при бременност;

    3) Създаване на лаборатории за пренатален скрининг в областните центрове;

    4) Интерпретиране на резултатите от проведените изследвания от квалифицирани специалисти в референтен център;

    5) Насърчаване на следдипломното обучение по пренатална диагностика и скрининг на вродени заболявания с цел повишаване на квалификацията на лекарите акушер-гинеколози.

    Делегатите на симпозиума изразиха своята готовност за участие в работна група съвместно с Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ), която да съдейства за реализирането на представените предложения и мерки. /КРОСС/

     

     

     

     

    Горе