Вие сте тук: Начало » Актуално » Димчо Михалевски: Мерките, които предприемаме за Странджа защитават интересите на всички страни

    Димчо Михалевски: Мерките, които предприемаме за Странджа защитават интересите на всички страни

    През 2010г. е допуснато разширяване на картата на възстановената собственост (КВС) и по този начин са увеличени границите на населените места, попадащи в територията на парк Странджа. За това алармира бургаският народен представител от Коалиция за България инж. Димчо Михалевски- председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание.

    Депутатът разясни, че след издаването на заповедта от министъра на регионалното развитие за частични изменения в съществуващия ОУП ще бъде открито производство по изменение на ОУП на Царево, поради настъпили съществени промени в устройствените условия, при които е бил съставен планът. Съществените промени в устройствените условия се състоят в това, че след оттеглянето на становището по Екологичната оценка на действащия ОУП не е гарантирано съответствието на устройствените предвиждания, условията, мерките и ограниченията във връзка с опазване на околната среда, както и условията, изискванията и мерките за опазване на защитените зони по Закона за биологично разнообразие.

    Михалевски подчерта, че с издаването на заповедта на МРР се спира действащият ОУП, в частта му на изменение. В частта , която не се изменя, т.е. в съществуващите урбанизирани територии на територията на Община Царево, ОУП продължава да действа.

    „Заедно с възложеното изменение на ОУП ще се изготви и екологична оценка, която ще получи своето становище от МОСВ, допълни народният представител.

    По думите му така едновременно ще се дадат гаранции, че няма да има злоупотреби с интересите и на двете страни, и няма да се „спъне“ реализацията на инвестиционните проекти в съществуващите граници на урбанизираните територии на Община Царево.

    Инж. Михалевски бе категоричен, че целия ОУП не може да бъде прилаган директно, а всеки ПУП трябва да извърви процедурите по екологичното законодателство.

     

    Горе