Вие сте тук: Начало » Актуално » Тракийско светилище близо до МалкоТърново е сред най-застрашените паметници в Европа

    Тракийско светилище близо до МалкоТърново е сред най-застрашените паметници в Европа

    mishkova niva

    Водещата организация в областта на европейското културно наследство Европа Ностра (Europa Nostra) и Института на Европейската инвестиционна банка обявиха 11 паметници и обекти, одобрени в първия кръг за участие в програмата ”Седемте най-застрашени” за 2014 г. Сред застрашените забележителности, избрани от международно жури от експерти, е и Тракийското светилище в Мишкова нива близо до Малко Търново в България. Някои от тях са в опасност поради липса на ресурси или експертен опит, други – поради липса на грижи или неточно планиране. Обявяването на селекцията тази година съвпада с деня на откриването на конференцията ”Първо наследството: към общ подход за устойчива Европа”, чийто домакин в Атина е гръцкото председателство на Европейския съюз. Окончателният списък на седемте избрани обекта ще се оповести публично на 5 май по време на Конгреса за Европейското наследство във Виена.

    “Тези паметници и обекти са били избрани не само заради тяхната забележителна стойност като културно наследство и европейски ценности, но също така и поради сериозната опасност, пред която са изправени. Ангажирането на местните общности, както и усилията на различните публични или частни органи за тяхното спасяване, също се смятат за жизнено важни. Друг важен критерий е потенциалът на тези обекти да стимулират социално- икономическото развитие”, заяви Пиет Джасперт, председател на консултативния панел на ”Седемте най-застрашени”.

    “Европа Ностра приветства нарастващото признание от страна на институциите на ЕС, включително и на Института на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), че културното наследство е както стратегически ресурс, така и и движеща сила за една устойчива Европа. Затова ние много разчитаме на ангажимента на тези институции да съдейства на местните, регионалните и националните власти в цяла Европа в усилията им да съхраняват и увеличават нашето наследство”, подчерта Дени дьо Кергорлей, изпълнителен председател на Европа Ностра.

    “През 2013 г., в своята пилотна година, програмата ”Седемте най-застрашени” успешно събуди интерес към най-застрашените паметници и обекти в Европа и мобилизира множество заинтересовани страни в няколко държави, от Португалия до Турция. Потенциалът на тази програма е огромен, но тя може да се използва в пълна степен само с широка подкрепа – не само от институциите на ЕС, но също и от публични и частни партньори. Оздравяване на нашето застрашено наследство е мисия, която трябва да предприемем всички заедно”, добави той.

    “Успешното възстановяването и популяризиране на културното наследство може да има значителни социални и икономически ползи на местно, регионално и дори на национално равнище, в посока увеличаване на туризма, създаване на работни места и подобряване на възможностите за инвестиции. По тази причина Института на ЕИБ подкрепя програмата ”Седемте най-застрашени”. Експерти от Световната банка ще предоставят анализ и съвети и ще спомогнат за изготвянето изпълним реален план за действие за всеки от седемте обекта”, обясни Реми Джакоб, декан на Института на ЕИБ.

    Тази година, своите кандидатури представиха организации на гражданското общество и държавните органи от цяла Европа. Единадесет обекта бяха подбрани от международно жури от специалисти по история, археология, архитектура, консервация и финанси. Окончателният списък на седем обекта ще бъде избран от Управителния съвет на Европа Ностра . ”Седемте най-застрашени” за 2014 г. ще бъдат обявени на пресконференция на 5 май в Дома на Европа във Виена с представители на високо равнище от Европа Ностра и Института на ЕИБ.

    Програмата ”Седемте най-застрашени” беше стартирана през януари 2013 г. от Европа Ностра, Института на ЕИБ като партньор-основател и Съвета на Европейската банка за развитие като асоцииран партньор. Той е вдъхновен от подобен успешен проект, ръководен от американския Национален тръст за опазване на историческото наследство .” Седемте най-застрашени” не е програма за финансиране. Нейната цел е да служи като катализатор за действие и да насърчава чрез ”силата на примера”.

    mishkova niva 3

    Сред застрашените забележителности, избрани от международно жури от експерти, е и Тракийското светилище в м. Мишкова нива близо до Малко Търново в България. Някои от номинираните обекти са в опасност поради липса на ресурси или експертен опит, други – поради липса на грижи или неточно планиране. Обявяването на селекцията тази година съвпада с деня на откриването на конференцията ”Първо наследството“: към общ подход за устойчива Европа”, чийто домакин в Атина е гръцкото председателство на Европейския съюз. Окончателният списък на седемте избрани обекта ще се оповести публично на 5 май по време на Конгреса за Европейското наследство във Виена.

    Кандидат по проекта е Исторически музей „Проф. Александър Фол“ към Община Малко Търново. Инициативата за представянето на обекта пред европейската организация, с много лично отношение, грижа и ентусиазъм, бе на  директора на музея г-жа Ивелина Иванова и сформиран за целта екип.

    Светилището в м. Мишкова нива е обект от национално значение и е  висока научна и културна стойност за българската и световната археологическа наука. При архитектурните си и функционални преустройства комплексът е свидетелство на древната тракийска вяра и е един от най-популярните паметници на древната духовност в Югоизточна Европа. Интересът към археологическите и музейни комплекси в района от туристическия бранш непрекъснато расте.

    Паметника е в сериозна опасност и се налага спешната му реставрация, консервация и социализация. Необходим е много сериозен финансов ресурс, за да се решат проблемите кардинално. Правените опити до сега за частично финансиране на някои от дейностите по реставрация показват, че те не са достатъчни и нямат последващо значение за паметника. Номинацията от Europa Nostra дава надежда за решаване на проблема, свързан със запазване на този древен и значим паметник на културата на България и Европа и предаването му на идните поколения

    За последните 10 години обекта е посетен от много студенти и ученици, участващи в програми за опознаване на културно-историческото наследство на Странджа. Партньори в тази дейност са били десетки училища и водещи университети. Провеждането на международни  летни университети на територията на Странджа като територия на общо тракийско наследство е факт 11 поредни години. Ключов обект в лекциите на  българските учени по стара история и археология е Тракийски култов комплекс Мишкова нива и в този смисъл паметника е обект и субект на постоянно изследване.

    Община Малко Търново 13 поредни години провежда Международен пленер по живопис, в който досега са участвали над 300 художници. Мястото на тракийския комплекс е едно от местата, където творците създават едни от най-добрите си картини. Паметникът е изобразен на повече от 70 платна. И за да не остане само красиво художествено отражение би било прекрасно да бъде спасен.

     

     

    Горе