Вие сте тук: Начало » Актуално » Разпореждане от ЕСО за ограничение на производството от ВЕИ централи на 23.03.2014 г.

    Разпореждане от ЕСО за ограничение на производството от ВЕИ централи на 23.03.2014 г.

    В изпълнение на получено в 09:10 часа днес, 23.03.2014 г., оперативно разпореждане от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), EVN България Електроразпределение разпореди на всички ВЕИ централи, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, да ограничат мощността си с 60% и да работят с мощност до 40% от инсталираната мощност за времето от 10:00 до 17:00 часа в неделя, 23.03.2014 г.

    С оглед на краткия срок от получаването на разпореждането от държавния електроенергиен системен оператор до началото на неговото влизане в сила EVN България Електроразпределение предприе мерки за своевременно информиране на ВЕИ централите относно ограничението.

    Налагането на ограничения е от компетенциите на ЕСО като EVN България Електроразпределение спазва стриктно разпорежданията на системния оператор.

    При установяване на неизпълнение на оперативното разпореждане от страна на даден обект EVN България Електроразпределение ще пристъпи към преустановяване на достъпа на този обект до електроразпределителната мрежа за времето на ограничението.

     

    Горе