Вие сте тук: Начало » Актуално » В Карнобат започна разработка на интегриран план за възстановяване и развитие
    В Карнобат започна разработка на интегриран план за възстановяване и развитие

    В Карнобат започна разработка на интегриран план за възстановяване и развитие

    Започна първата фаза от проекта за разработването на интегриран план за възстановяване и развитие в Карнобат. Целта, която си поставя кметът Георги Димитров и неговият екип, е да бъде формулирана ясна и реалистична визия за развитието на града.

    За целта експерти ще извършат детайлна оценка на нуждите, нагласите, изискванията и очакванията на местната общност за периода от 2014 до 2020 год. По този начин общината ще може да съобрази с гражданите всички проекти, с които ще кандидатства в следващите години по програмата „Региони в растеж”

    От общинска администрация обявиха, че процесът на планиране ще е прозрачен и публичен, за да се гарантира на всички 18 386 жители на града и на общо 25 943 жители на общината, че жизнената среда и инвестиционният климат в Карнобат ще се подобрят.

    От позитивите на интегрирания план за възстановяване и развитие ще е възползват не само местните жители, но представители на бизнес, образователни, социални и културни институции, както и посетители и туристи, т.е 15 000 души годишно.

    По време на брифинга, на който беше обявено старт на проекта  стана ясно, че управляващият екип ще упражнява строг контрол по отношение на външните изпълнители, както и за дейностите по информация и публичност, одит на проекта и дейността, свързана с изискването на екологичното законодателство.

    В хода на изготвянето на рамката на плана ще се разчита на връзката с три фокус глупи със заинтересовани страни. Една група от общинската администрация, втора от  представители на бизнеса  и трета, включваща местните структури на гражданското общество.

    По време на създаването на интегрирания план за възстановяване и развитие ще се проведат и две обществени обсъждания

    Общата стойност на проекта е 199 182,50 лева

     

    Горе