Вие сте тук: Начало » Актуално » EVN България внесе ценови предложения за периода от месец юли 2014 г. до месец юни 2015 г.

    EVN България внесе ценови предложения за периода от месец юли 2014 г. до месец юни 2015 г.

    Днес, 31.03.2014 г., следвайки процедурата, дружествата от групата на EVN България внесоха в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) своите заявления за цени на електроенергията за битови и бизнес клиенти на дружеството, присъединени на ниво ниско напрежение в Югоизточна България, за следващия ценови период юли 2014 г. – юни 2015 г.

    В предложенията двете дружества EVN България Електроснабдяване и EVN България Електроразпределение посочват само параметрите на тези услуги и цени, които се заплащат към тях, без към момента да са ясни останалите компоненти, които формират крайните цени на електроенергията. Посочените параметри са съобразени само с необходимите приходи за дейността на дружествата и следват обявените от EVN България през месец февруари 2014 г. предложения. Според тях средната цена на електроенергията за битовите и бизнес клиенти на EVN България би трябвало да се промени средно със 7,9% спрямо сега действащите цени.

    Както и при двете ценови заявления, които EVN България внесе в ДКЕВР през март и април 2013 г., и сега компанията за пореден път отбеляза силната необходимост ДКЕВР да включи в разходите на Националната електрическа компания (НЕК) механизъм за компенсиране на натрупаните и неразплатени средства към EVN България Електроснабдяване, свързани с законовото задължение на дружеството за изкупване на енергия от ВЕИ. Искането следва логиката на разплащания в сектора, според която крайните снабдители изкупуват цялата енергия от ВЕИ, след което получават компенсиране от НЕК. Приходите на НЕК за това компенсиране се формират от определената от ДКЕВР цена за „зелена енергия“, която от 1 август 2013 г. е включена в цената на НЕК „задължение към обществото“, и която следва да е в такъв размер, който да покрие тези разходи.

     

    Горе