Вие сте тук: Начало » Актуално » Докладът на ДКЕВР блокира инвестициите в сектора и залага риск от непокрити разходи

    Докладът на ДКЕВР блокира инвестициите в сектора и залага риск от непокрити разходи

    Днес ЕVN България Електроразпределение представи своето становище по Доклад на ДКЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика” от 1 юли 2014 г. Дружеството счита, че в сегашния си вид и при съществуващата законова рамка, Докладът ще доведе до толериране на некоректно поведение на клиентите и енергийните дружества, ще блокира инвестициите в сектора и ще заложи риск от непокрити разходи в системата.

    Докладът предвижда изкуствено ниска цена от 30 лв. на мегават час за покриване на технологичните разходи на EVN България Електроразпределение. Така, според действащите „Правила за измерване на количеството електрическа енергия“, чл. 51 – при установена кражба, количеството открадната енергия вече се изчислява не по цената на консумираната енергия, а по цена за технологичните разходи – тоест 30 лв. Това означава, че санкцията за хванатия в кражба вече ще бъде по-ниска от цената на консумираната електроенергията, която плащат всички коректни клиенти. С това се стимулира некоректното поведение, което ще доведе до непредвидими последици за целия сектор.

    Освен това в определената цена за технологичните разходи не се включва цената за „задължения към обществото“. В допълнение, при либерализация на пазара мрежовите оператори ще започнат да купуват енергия за покриване на технологичен разход от свободния пазар, което рязко ще покачи цената за крайните клиенти или ще намали средствата за инвестиции в дружеството.

     

    Прогнозата на EVN България Електроразпределение е, че ако дружеството трябва да купува от свободния пазар електроенергия за покриване на сегашните реални нива на технологичен разход от 10,1%, то непредвидените в доклада средства ще са 56,5 млн. лв. Фактът, че цената за „задължения към обществото“ не е включена в цената на технологичния разход създава реална дискриминация между крайните клиенти и мрежовите оператори. Този факт може да бъде третиран и като държавна помощ за мрежовите оператори.

     

    Дружеството напомня, че с предишно решение ДКВЕР намали нивото на технологичния разход на сегашното нереалистично ниво от 8% с аргумента, че тази стойност е изчислена в доклад, получен от Научно Технически Съюз на Енергетиците в България (НТСЕБ). Въпреки многократни настоявания шест месеца по-късно EVN България Електроразпределение все още не разполага с този доклад. Дружеството също предостави на ДКЕВР експертна външна оценка за нивата на технологичните разходи, която очевидно не бе взета под внимание.

     

    Докладът на ДКЕВР очаквано стъпва на тенденциозните заключения от наскоро завършилия регулаторен одит, с който, както вече беше заявено, EVN България Електроразпределение не може да се съгласи.

     

    В Доклада се прилага така нареченият „Z-фактор“, в разрез на регулаторната рамка. „Z– факторът“ служи за корекция на цените на база разлики в прогнозните и реално извършените разходи през предходната годината, в рамките на един регулаторен период. В случая, прилагането на „Z–фактор“ за приключен регулаторен период категорично нарушава Наредба 1 на самата Комисия.

     

    Освен това спестеният технологичен разход се взема от Комисията като изолиран показател, а не в логическа връзка с останалите ценообразуващи елементи от регулаторната рамка. Трябва да се отбележи, че за регулаторния период 2008-2012 г. ЕVN България Електроразпределение имаше недостиг на средства от 185,5 млн. лв. заради разликата между реално необходимите оперативни средства и разчетените от Регулатора. Спестените пари от технологичен разход за периода 2008-2012 г. са 178,8 млн. лв. и те отидоха изцяло за покриване на недостига в нереално разчетените от ДКЕВР оперативни разходи

     

    Горе