Вие сте тук: Начало » Актуално » Предстоят обществени обсъждания на предложение за границите и обхвата на Национален парк „Българско Черноморие”

    Предстоят обществени обсъждания на предложение за границите и обхвата на Национален парк „Българско Черноморие”

    В изпълнение на Решение на Народното събрание на Република България от юли 2013 г., Министерство на околната среда и водите възложи на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН да извърши проучвания  и  да подготви  предложение за създаване на  Национален парк „Българско Черноморие”.

    Документацията съдържа предложение за границите и обхвата на парка със съответните обосновки и е внесена в МОСВ на 2 юни 2014 година от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

    Съгласно изискването на НС за провеждане на широк обществен дебат по предложението за създаване на националния парк, МОСВ и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН ще организират и проведат обществени oбсъждания в градовете:

    •    Бургас на 17.06.2014 г. от 13.00 ч. в зала № 2 на Областна администрация, (ул.„Цар Петър“ № 1);

    •    Варна на 19.06.2014 г. от 13.00 ч. в сградата на Областна администрация, (ул.„Преслав“ № 26);

    •    Добрич на 20.06.2014 г. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация, (ул.„Независимост“ № 5);

    Предложението, предмет на обществените обсъждания, може да намерите на адрес: http://chernomorie.eu и на страницата на Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg, раздел Природа/Обществени обсъждания.

    Горе