Вие сте тук: Начало » Актуално » Възможност за самоотчет на електромерите към 30 юни при нови цени на електроенергията от 1 юли 2014 г.

    Възможност за самоотчет на електромерите към 30 юни при нови цени на електроенергията от 1 юли 2014 г.

    В случай, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) вземе решение за влизане в сила на нови цени на електроенергията от 1 юли 2014 г. всеки битов и малък стопански клиент на EVN България има възможност сам по желание да отчете своя електромер към 30 юни 2014 г. и да предостави данните в удобен за него EVN Офис. Самоотчитането няма задължителен характер, извършва се по желание и е само допълнителна възможност за клиентите. То не отменя осъществяването на регулярен месечен отчет от страна на дружеството.

    Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, следва да попълнят показанията на електромерите си към 30 юни 2014 г. в декларация, която се подава в удобен за клиента EVN Офис (декларацията се предоставя и попълва на място). При попълването ú е необходимо да бъдат посочени ИТН (измервателна точка номер) и клиентски номер. Тези номера фигурират във всяка една фактура за консумирана електроенергия. За по-голямо удобство клиентите следва да записват и телефон за обратна връзка с цел установяване на контакт с клиента в случай на грешно подадени данни.

    При предоставяне на данните от самоотчета дружеството ще вземе предвид показанията и ще фактурира консумираната електроенергия до 30 юни 2014 г. включително по старите цени, а след тази дата – по новите тарифи, в случай че бъдат определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

    Предоставянето на декларациите в EVN Офисите е безплатно и ще се извършва в периода от 1-ви до 4-и юли 2014 г. включително. Работното време е от 08:00 ч. до 17:00 ч.

    Посещението в EVN Офис е необходимо с цел гарантиране достоверността на показанията както за дружеството, така и за клиентите. Пълен списък с адресите на всички EVN Офиси може да бъде намерен на: http://www.evn.bg/getattachment/efcdaa1d-10cd-4d88-80da-1ab4cb31bf14/EVN_Office.aspx.

    За всички клиенти, които не са пожелали да отчетат сами електромерите си към 30 юни 2014 г. в случай на определяне от ДКЕВР на нови цени от 1 юли 2014 г., важи следният принцип, който се прилага успешно от години при смяна на цени:

    • Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни 2014 г. до 30 юни 2014 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период.

    • Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 юли 2014 г. до датата на отчитане през юли 2014 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

    Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

    Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2014 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2014 г. Тези фактури предстои да се заплащат след 1 август 2014 г.

     

    Горе