Вие сте тук: Начало » Актуално » Подобрена ли е работата на общинска администрация в Поморие?

    Подобрена ли е работата на общинска администрация в Поморие?

    Подобрена ли е работата на общинска администрация в Поморие  ще се разбере на 16.07.2014 г., от 16:00 ч., в зала № 2 на Община Поморие.Тогава щ е се проведе заключителната пресконференция за оповестяване на резултатите от провеждането на проект „Подобряване на работата на общинска администрация Поморие чрез оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността от дейността й”, Договор № 13-11-36/19.08.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

    Общата цел на проект е свързан с постигането на гъвкава и адаптивна администрация на Община Поморие, прилагаща успешно принципите на добро управление, ефикасно управляваща ресурсите и способна да отговори на високите изисквания на бизнеса, на жителите и гостите на Общината от качествено административно обслужване, пише pomorie.bg

    Горе