Вие сте тук: Начало » Актуално » 158 са проектите, с които Община Несебър е готова да кандидатства

    158 са проектите, с които Община Несебър е готова да кандидатства

    Състоя се поредната „Кръгла маса” по проекта „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в община Несебър“ по ОП „Административен капацитет”.Той се реализира под непосредственото ръководство секретаря на Общината Стойко Стоянов. В нея заедно с експерти и представители на сдружения с нестопанска цел, участва и кметът на Община Несебър Николай Димитров. Кметът изтъкна,че общинското ръководство има готовност да кандидатства със 158 проекта от момента,в който има възможност да се кандидатства по оперативните програми. Един от тези проекти с инфраструктурно значение е за изграждане на рибарско пристанище.Има готовност за кандидатстване и за изграждане на канализации и пречиствателни станции в Оризаре и Гюльовца.

    В хода на дискусията кметът информира,че има пълна готовност за кандидатстване за изграждане на център за опазване на черноморската флора и фауна,както и за мултифункционална спортна зала.

    Общата стойност на проекта,стартирал преди 8 месеца,и приключващ на 9 септември, 2014 г. е 76 877, 78 лв.

    Целта му се състои в подобряване на процеса на формиране, прилагане и мониторинг на общински политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни, като основните дейности в него са: разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.;дейности за обществено консултиране; разработване и въвеждане на правила за мониторинг; контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация; провеждане на съпътстващи обучения свързани с въведените правила за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация.

    Максим МОМЧИЛОВ

     

    Горе