Вие сте тук: Начало » Актуално » 50 години от включването на 89 обекта в Несебър в списъка на паметниците на културата

    50 години от включването на 89 обекта в Несебър в списъка на паметниците на културата

    Преди 50 г. Комитетът по култура и изкуство към Министерския съвет обнародва в ДВ бр.41/26.05.1964 Списък на паметниците на културата в град Несебър. В него са включени: 13 църкви, 2 турски бани, 2 вятърни мелници, 1 чешма, 70 частни къщи и 1 къща на Жилфонд, както и останки от крепостна стена извън дворищната регулация. Това се случва 8 г. след обнародването на ПМС №243/18.07.1956, с което територията на старата част на Несебър се обявява за архитектурно градоустройствен и археологически резерват от национално значение и се поставя под специален режим на градоустройствено и архитектурно изграждане. Само по себе си постановлението представлява програмен документ за развитието на града като музеен, туристически и курортен комплекс от национално и международно значение. В него са разработени задълженията на всяко едно от тогава съществуващите министерства като: министерство на комуналното стопанство и благоустройство; министерство на електрификацията;министерство на народната отбрана;министерство на транспорта;министерство на културата;министерство на народното здраве и социалните грижи;министерство на земеделието;БАН;управление на горското стопанство;главно управление на пътищата; Окръжен народен съвет – Бургас. Изпълнението на постановлението е възложено на цит. министерства и институции.

    Някои от тях вече ги няма, други продължават да съществуват. Липсата на контрол и санкции по изпълнението на постановлението обаче довежда до това, че от Списъка отпадат Вятърната мелница в новата част на града под №16 и Турската баня под №18 в северната част на полуострова.И не само те.

    Днес, 50 г. по-късно, никой по никакъв начин не отбеляза бележитата годишнина, която очевидно е историческа.Публ. факсимиле от цит.списък.Да се знае и помни!

    Все пак благодарение на инициативността на действащия кмет на Община Несебър Николай Димитров с подкрепата на Общинския съвет,предстои официалното откриване на сградата на Старото кметство.Тя е изградена първоначално през 1927 г. за почивна станция на Св.Синод,а по-късно там се е помещавала администрацията на Община Несебър.

    Като паметник на културата сградата е изградена наново из основи по проект „Преизграждане преустройство,реконструкция и промяна на предназначението на сградата на Община Несебър в обществена сграда с представителни функции”. В нея ще функционират: ритуална зала, официална приемна на Община Несебър, зала за конференции,офис помещения.

    Максим МОМЧИЛОВ

     

    Горе