Вие сте тук: Начало » Актуално » 25-то заседание на Общинския съвет в Несебър с 53 точки

    25-то заседание на Общинския съвет в Несебър с 53 точки

    Проектът за дневен ред на 25-тото заседание на Общинския съвет, насрочено за 1 септември, включва 53 точки. По първата от тях общинските съветници ще гласуват отчета на кмета Николай Димитров относно изпълнение на решенията на местния парламент, приети през първото 6-месечие на 2014. Подготовката за предстоящата сесия с участието на председателя Благой Филипов, започна със заседание на комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда оглавявана от Костадин Нищелков, която внася най-много проекторешения в дневния ред за заседанието на местния парламент.

    Съветниците ще се произнесат и по докладна на кмета за приемане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация. Кметът предлага и три други докладни: за приемане на общински план за развитие на Община Несебър за периода 2014-2020, за приемане на първо четене на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на община Несебър и за възлагане превозите по автобусните линии след проведена процедура по ЗОП. Зам.кметът Иван Гургов изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър,а секретарят на Общината Стойко Стоянов е вносител на докладна по молби на граждани за отпускане на еднократна финансова помощ.

    Съветниците ще се произнесат и по исканата от кмета актуализация на капиталовата програма за 2014, а също така и за промяна в бюджетните кредити. По т.11 председателят на Общинския съвет Благой Филипов ще докладва отчета за дейността на местния парламент и постоянните комисии към него за периода януари – юни 2014.

    Максим МОМЧИЛОВ

     

    Горе