Вие сте тук: Начало » Актуално » Балкански симпозиум по археометрия в Несебър
    Балкански симпозиум по археометрия в Несебър

    Балкански симпозиум по археометрия в Несебър

    От 27 до 30 септември 2014 г. в град Несебър ще се проведе Четвъртия Балкански симпозиум по археометрия (BSA-2014) стана ясно по време на пресконференция проведена в Областна администрация Бургас. Организатори на форума са Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) и Националният археологически институт с музей (НАИМ) при Българска академия на науките, а съорганизатори са Софийският университет “Св. Климент Охридски”, Музей “Старинен Несебър” и Регионалният академичен център на БАН в Бургас. Това важно за българската научна и културна общност събитие е посветено на 145 годишнината на Българската академия на науките и се провежда под егидата на областния управител на Област Бургас г-н Павел Маринов.

    Изборът на Бургаска област за домакин на този престижен форум не е случайно – тук хилядолетната човешка култура е оставила безценни архитектурни паметници: разкопки на антични градове, тракийски светилища и гробници, долмени, уникални паметници на културата – църкви и манастири. Градът-домакин Несебър, чийто паметници на културата са част от световното културно наследство, е един от най-старите градове в Европа. Голямото разнообразие от архитектурни, археологически, художествени артефакти в Стария Несебър, представляват огромен интерес за работещите в областта на археометрията. Организаторите се надяват, че с провеждането на Балканския симпозиум по археометрия в Несебър, ще допринесат за популяризирането на област Бургас като туристическа дестинация.

    Балканският симпозиум по археометрия е традиционна среща на специалисти от Балканските страни работещи в областта на изучаване и опазване на паметниците на културното наследство. Първият Балкански симпозиум по археометрия се е състоял в Охрид, Македония през 2008 г. През 2010 г. в Истанбул, Турция, се провежда Вторият, а през 2012 г. в Букурещ, Румъния, Третият Балкански симпозиум по археометрия. По решение на Постоянния организиционен  комитет на симпозиума домакин на Четвъртия Балкански симпозиум по археометрия е България.

    Цел на симпозиума е да се популяризират добрите практики от интердисциплинарните изследвания на различни паметници на културното наследство на Балканите, да се насърчи развитието и използването на съвременни научни методи за извличане на археологическа и историческа информация. На симпозиума ще се обсъждат резултатите от последните археометрични изследвания на разнообразни обекти, предмети и материали, свързани с човешката дейност, както и широк кръг от теми, свързани с опазване на културното наследство. Ще се осъществи обмен на информация, знания и опит между различни учени от всички природни науки, консерватори-реставратори, археолози, историци и музейни специалисти от балканските страни, работещи в областта на археометрията.

     

    В симпозиума ще участват повече от 100 специалисти от над 20 страни, предимно от Балканите, както и от останалите страни на Европа и света. Сред тях са учени от водещи лаборатории във Великобритания, Германия, Италия, Гърция, Франция, Испания, Австрия, Русия, Китай.

    Сред поканените лектори на симпозиума са признати специалисти в областта на археометрията, като:

    • проф. Салваторе Сиано от Института по приложна физика във Флоренция, към Националния научно-изследователски съвет, Италия – един от първите, които прилагат лазерите като инструмент за изучаване, консервация и реставрация на паметници на културното наследство;
    • проф. Катлин Максуини от Университета в Единбург, Великобритания – специалист в областта на остеоархеологията (изследване на човешки скелетни останки в рамките на съответния археологически контекст), участник в няколко археологически експедиции в България;
    • проф. Елена Маринова-Волф от Католическия университет в Льовен, Белгия – специалист по палеонтология, археоботаника и археоекология;
    • проф. Роксана Радван от Националния изследователски институт по оптоелектроника, ръководител на групата за Оптоелектронни методи и технологии за консервация и реставрация на паметници на културата.
    • проф. Севим Акюз от Института за култура в Истанбул, Турция, специалист по физика, молекулна спектроскопия и археометрия;

    На Четвъртия форум по археометрия ще бъдат представени най-новите методи и техники за диагностика и анализ, чрез които се получава информация за елементния и структурния състав на артефактите, за технологията на изготвянето им, суровинната база и произхода на предметите. Ще се обсъдят модерните техники за датиране, консервация и реставрация на паметниците на културното наследство. В програмата се предвижда провеждането на семинар за практически демонстрации и изследвания на реални обекти с портативна апаратура за in situ анализи на паметниците на културното наследство.

    Симпозиумът няма собствен бюджет и организацията му се финансира главно от спонсори. По традиция рекламните материали на спонсорите ще бъдат публикувани на уеб-страницата на симпозиума и ще бъдат експонирани по време на самото събитие. Имената на спонсорите и техни реклами ще бъдат включени в специален лист в сборника с програмата и резюметата на докладите, който получават участниците.

    Горе