Вие сте тук: Начало » Актуално » Доходите на учителите ще зависят от резултатите и квалификацията

    Доходите на учителите ще зависят от резултатите и квалификацията

    Възнагражденията на учителите ще зависят от резултатите в работата и от професионалното им развитие, както и от вида на региона и училището, в което работят. Учебните заведения, педагогическите колективи в тях и отделните учители ще получават финансови стимули според постигнатите резултати. Това е записано в плана за изпълнение на стратегията за развитие на педагогическите кадри за периода от 2014 до 2016 г., съобщава Кросс. В документа, одобрен преди дни от служебното правителство, се предвижда през следващата година да бъде разработена и тествана системата за диференцирано заплащане. Схемата за финансови стимули трябва да заработи от 2016 г. В нейното създаване и въвеждане ще участват министерствата на финансите и на образованието, инспекторатите по образование, външни експерти, синдикатите и работодателите. По предварителни разчети от държавния бюджет ще бъдат отпуснати 9.5 млн. лв. Това е и дейността, за която са отделени най-много средства, става ясно от документа. Общата сума, необходима за изпълнението на дейностите в плана, е близо 12.5 млн., от които само 1 млн. лв. се очаква да бъдат отпуснати от оперативната програма за наука и образование.

    В плана е предвидено, че по изцяло нов начин ще се оценява и квалификацията на учителите в средното образование. Промяната трябва да стане факт още през 2015 г. В този срок ще бъдат одобрени и тествани индикаторите, по които да се оценява професионалната подготовка на учителите. Ще има и специален модул за анализ и сравняване на резултатите по години. Новата система за оценяване на учителите ще е част от национален регистър за педагогическите кадри. В другите модули на системата ще има информация за възможностите за професионална квалификация и за продължаващо обучение на учителите. Всички преподаватели от средните училища ще бъдат включени в национален регистър и ще имат квалификационно портфолио. По предварителни разчети разработването на системата ще струва около 1 млн. лв., като се очаква средствата да бъдат отпуснати от оперативната програма за образование.

    До 2 години учителите ще могат да преминават през квалификационни програми и онлайн – чрез специално разработена платформа. Предвижда се и създаването на информационен портал за национални и световни ресурси в областта на образованието, както и на поредната мрежа за обмен на педагогически кадри. За целта от бюджета ще бъдат отделени 20 хил. лв. От следващата година учителската професия ще бъде включена в списъка на регулираните професии. Ще бъде приета и нова наредба за продължаващата квалификация. А след около две години – студентите от педагогическите специалности. Целта е бъдещите учители да имат по-добра практическа подготовка. За целта ще бъдат организирани и стажове на студенти в български и чужди висши училища. Предвидените средства са около 50 хил. лв.

    Близо 4.299 млн. лв. ще бъдат отпуснати от правителството за диференцирано заплащане на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена през учебната 2013/2014 г. Това предвижда проект на правителствено постановление, публикувано за обществено обсъждане.

     

     

     

    Горе