Вие сте тук: Начало » Актуално » Конституционният съд затвърди възможността за безконтролна администрация

    Конституционният съд затвърди възможността за безконтролна администрация

    Конституционният съд (КС) затвърди възможността да има необжалваеми административни актове, а оттам и на практика безконтролна администрация в определени области. Това се случи, след като вчера висшите съдии обявиха свое тълкувателно решение на една от най-спорните конституционни разпоредби, допускаща възможността за обжалване на всички административни актове, “освен изрично посочените със закон”. Става дума за чл.120, ал. 2 от Конституцията. Благодарение на този текст в момента има десетки закони, които предвиждат изключване на съдебен контрол върху административни актове – и всичко е свързано с много особени и разтегливи категории като национална сигурност, здраве, морал, държавна тайна и др.

    Така например в самия Административнопроцесуален кодекс (АПК) е записано изрично, че “не подлежат на съдебно обжалване административните актове, с които непосредствено се осъществяват външната политика, отбраната и сигурността на страната, освен ако в закон е предвидено друго”. Има и още много законови записи, които възприемат същата теза, независимо дали става дума за нарушаване на човешки права или не.

    Сегашното дело пред КС бе образувано, след като първоначално имаше искане на 61 народни представители от 41-вото Народно събрание (т.е. преди два парламента) във връзка със Закона за управление на отпадъците. После то бе разделено на две и бе образувано самостоятелно тълкувателно дело по чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Именно това дело получи вчера решение.

    Според официалното съобщение на КС с 10 гласа “за” и 2 гласа “против” съдиите са приели, че “по изключение при спазване на изискванията за съразмерност, включително задължителните международни стандарти за достъп до съдебна защита, законодателят със закон може да предвиди необжалваемост на изрично посочена категория административни актове”. Това можело да се прави “само когато това е необходимо за опазване на основите на конституционния ред или на други особено важни обществени интереси като осигуряването на отбраната и сигурността на страната, както и осъществяването на принципите и целите на нейната външна политика”.

    На особено мнение в тази част са били двама съдии, които са застъпили тезата, че не може да има необжалваемост, когато става дума за основни, конституционно закрепени основни права.

    Малък пробив има по-нататък в тълкувателното решение, когато КС указва, че дори в тези необжалваеми случаи “увреденият от незаконен административен акт не бива изцяло да бъде лишен от съдебен контрол, а трябва да има възможност да търси обезщетение за увреждането”. Иначе с 8 гласа “за” и 4 “против” КС приема, че с въвеждането на необжалваемост законодателят не може да изключи възможността засегнатите лица да се позовават пред съда на нищожността на административния акт./КРОСС/

     

     

     

    Горе