Вие сте тук: Начало » Актуално » В окото на Рибата, ако се загледаш ….

    В окото на Рибата, ако се загледаш ….

    Заговориш ли се ще разбереш на чаша вино, че първоначално няма ясна представа как ще изглеждат завършените творба. Те само разкриват една страна от творческия подход на несебърските художници при изграждане на асоциативния образен свят. Ако се загледаш, ще попаднеш на творбите на несебърските художници, които представляват композиции в композицията – основните изображения са допълнени с многи изящно разработени детайли, които правят картините богати и поетични. В процеса на работата непрекъснато се преизгражда структурата на творбата, като разнообразяване на фона свързва и обединява основните образи в общо послание.Такъв начин на художествено мислене издава изграден личен стил и – в по-общ план – личен възглед за изкуството. Той е резултат от опита, който години наред всеки един от художниците натрупва, работейки в областта на маслената и акварелна живопис,рисунката, пластиката от дърво,текстил и бронз, иконописта.

    За тези,които имат известни познания по история на изкуството, не е трудно да направят смислови и образни паралели между изображенията в творбите и много познати художествени образци. Тези образци са преобразени и наситени с нови значения, така че изграждат ново художествено пространство.                         Представените работи се различават като композиция и пластика, но имат и много общи характеристики. Тъй като изображенията са наситени с детайли, различни декоративни и цветови разработки.Те са реалност, но и видения и спомени.

    Образите в творбите са съподчинени, но самостойно значение има рибата. Осмислена като създател на живота, тя е свързана с водата.   Изграждането на образите и чудесните цветови съчетания  в пластиката от дърво, текстил и живописните творби изобразяват рибата в които правят творбите желани.

    В експозицията на Дружеството на несебърските художници бяха представени: Албена Бояджиева, Валя Георгиева, Видка Липчева, Георги Бояджиев, Йордан Йорданов, Радостина Христова, Румяна Йоргова и Соня Германова.

    Едва ли обаче един посетител би трябвало да се ангажира непременно и винаги с някаква строга оценка на доброто и злото. Предстои нововидяното в галерията на 14 февруари.

    Максим МОМЧИЛОВ

     

    Горе