Вие сте тук: Начало » Актуално » Съдия Вълкова: Нужни са спешни промени в НПК и правомощията на съдебната охрана
    Съдия Вълкова: Нужни са спешни промени в НПК и правомощията на съдебната охрана

    Съдия Вълкова: Нужни са спешни промени в НПК и правомощията на съдебната охрана

    Съдиите от търговското отделение на Апелативен съд- Бургас са постигнали най –добри резултати в работата за през 2016 г. 100 % от въззивните търговски дела са приключили в тримесечен срок и това при увеличено постъпление на делата, каза пред журналисти председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова.

    Днес институцията проведе събрание за обсъждане Годишния доклад за дейността на съдилищата от Апелативния район в присъствието на магистрати от ВСС, ВКС и Инспектората към ВСС. Малко преди събранието съдия Вълкова представи пред медиите резултатите за 2016 г.

    Административният ръководител на Апелативен съд – Бургас акцентира върху постигнатия напредък и по отношение на корупционните дела. За 2016 г. те са два пъти повече спрямо 2015 г. и два пъти повече са осъдените за подкуп, като няма нито един оправдан.

    Значителното увеличение на постъплението има и при гражданските дела. Средната продължителност на разглеждане на въззивните граждански дела е три месеца, а на частните граждански един месец, който резултат е отличен показател за провеждане на съдебния процес в разумен срок, в контекста на практиката на Европейския съд за правата на човека.

    За втора поредна година председателят на съда съпоставя в Доклада резултатите на апелативния район с данните от Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието. От изнесеното на таблото се вижда, че към момента България  вече заема 7 място /10 –то през 2015 г./ от 28 държави по показателя „Време, необходимо за решаване на граждански, търговски, административни и други дела“. Относно времето, необходимо за решаване на дела на първа инстанция в дни, в България правосъдието е отчетено като по-бързо от това в страни като Франция, Португалия, Кипър, Естония и Малта например, където такива дела отнемат между 600 и малко над 1 000 дни, докато в България това отнема около 200 дни.

    Свършените наказателни дела със съдебен акт по същество са 282 броя и бележат ръст с 16.5 % спрямо миналата година. 89.1 % от съдебните актове по наказателни дела са изготвени в месечния инструктивен срок, което сочи подобрение спрямо предходната 2015г., когато този показател е бил 88,4 %. Най-много решения са постановени по дела за транспортни престъпления. Съдия Вълкова не скри известното отстъпление в работата на Наказателното отделение на съда, но изрази надежда, че през 2017 г резултатите ще бъдат по-добри, предвид взетите организационни мерки и очакванията от работата на новия ръководител на отделението.

    През 2016 г. в Апелативен съд–Бургас са разгледани 1315 дела, което прави 7.51 дела средна натовареност по щат на съдия, като за 2015 г. тези показатели са по-ниски  – 1159 или 6.9 на съдия.

    Пред журналисти председателят на Апелативния съд определи делото

    “Гранити“, което не може да приключи с окончателен съдебен акт вече 9 години, като нагледен пример за нужната спешна промяна в НПК.В момента процесът за убийството на бургаския бизнесмен Стоян Стоянов се гледа отново от Окръжния съд. „Изключително важно е да се увеличат правомощията на служители на Съдебна охрана и, по мое мнение, те да станат съдебна полиция, както е в Румъния и Полша. Ако служителите на съдебната охрана имаха повече и по–различни правомощия нямаше да се отлага многократно едно дело в продължение на няколко месеца. Нито едно отлагане не е по субективни причини или по вина на съдиите. НПК предвижда тези възможности и съдията е длъжен да приложи закона“, посочи съдия Вълкова.По думите й тези промени са необходими, за да не се дава възможност за злоупотреба с процесуални права на адвокати и подсъдими и да не бъде обвиняван съдът, че пострадалите и жертвите на престъпление не могат да дочакат правосъдие.

    В заключение административният ръководител на БАС поздрави колегите си от районните съдилища в Апелативния район, които през 2015 г. са разгледали близо 5000 дела повече спрямо предходните години. Над 90% от делата са приключили в срок, като най- натоварени са били РС-Царево, РС-Несебър и РС –Бургас.

    Горе