Вие сте тук: Начало » Toп новини » Свиква се извънредно общо събрание на БСКД “Анхиалски солници”

Свиква се извънредно общо събрание на БСКД “Анхиалски солници”

На основание чл. 15, ал. 3, т.2 от Устава на Българско Солодобивно Кооперативно Дружество “Анхиалски солници”

СВИКВА

Извънредно общо събрание на 29 април 2017г. (събота) от 11.00 часа в залата на ресторант “Хъшове”, ул. “Отец Паисий” №11 при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за разпределяне на дивиденти на член-кооператорите и техните наследници от продаден имот с идeнтификатор 57491.505.17
  2. Обсъждане и вземане на решение за евентуална продажба на имоти идентификатори 57491.505.18 и 57491.505.19
  3. Определяне на дата за годишно отчетно общо събрание
  4. Приемане годишен финансов отчет за 2016г.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно, независимо от броя на присъстващите, съгласно чл.16, ал.2 от Устава.

От Управителния съвет

Горе