Вие сте тук: Начало » Водещи новини » Министър разпореди одит на сигнал за Поморийското езеро
Министър разпореди  одит на сигнал за Поморийското езеро

Министър разпореди одит на сигнал за Поморийското езеро

Министърът на околната среда и водите Нено Димов е разпоредил пълен одит на всички проекти на т. нар. “зелени” организации. Това обяви той в отговор на журналистически въпроси в Бургас. Проверката е във връзка с подадени сигнали. Министърът уточни, че пълната проверка е започнала вчера с негова заповед и ще се извърши от Инспектората на министерството. Ще бъде одитиран и последният сигнал за Поморийското езеро. Нено Димов посочи, че не може да прави предварителни констатации. При установяване на нарушения ще бъдат сезирани компетентните органи.

На 15.05.2017 г., НАБЧ внесе в МОСВ сигнал по повод усвоени от Зелени балкани 680 хил.лева за строеж на остров в Поморийското езеро.

През програмния период 2007-2013 г. от Оперативна програма Околна среда Зелени балкани изхарчиха 680 хил.лв.  за спешни мерки за опазване и консервация на местообитания за гнездене на застрашени видове птици в Поморийското езеро. ,,Зеленото’’ НПО с багер разруши двата края на един от валовете в езерото, обгради го с пластмасова мрежа и го засипа с чакъл от река Тунджа. В следствие на този строеж върху новообразувания остров поникнаха растения характерни за места около реките. Тези растения до момента не съществуваха в района и в Поморийското езеро. Това прогони гнездящите върху вала застрашени видове. Тези птици започнаха да гнездят на 2 километра и половина от строежа на Зелени балкани.

Горе