Вие сте тук: Начало » Общество » Обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от 18 милиона лева от Община Поморие
Обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от 18 милиона лева от Община Поморие

Обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от 18 милиона лева от Община Поморие

Кметът на Община Поморие кани местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на Община Поморие, на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Поморие, при следните условия:

 1. Размер на дълга – до 18 /осемнадесет/ милиона лева.
 2. Цел:

2.1. Рефинансиране на съществуващ дълг в размер на общо  5 606 305,41 лв., съответно по договор за дългосрочен инвестиционен дълг № 168/2012г. – 1 666 712 лв.  и договор за заем овърдрафт №6/30.01.2017г. – 998 793,41 лв. към Уникредит Булбанк АД и по договор за дългосрочен инвестиционен дълг /воден цикъл/ №746/2015г. – 2 540 800 лв. и договор за дългосрочен дълг № 853/10.03.2016г. – 400 000 лв.  към „Фонд за органите за местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД;

2.2.  Финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност:

2.2.1. Детска градина в с. „Гълъбец” – 1 000 000 лв;

2.2.2. Детска градина „Детелина” в гр.Поморие и други обекти от образователна инфраструктура – 1 550 000 лв, в.т.ч.

 • ДГ Детелина – 550 000 лв;
 • Други обекти от Образователна Инфраструктура – 1 000 000 лв.

2.2.3. Детска ясла към Детска градина  град Ахелой – 1 000 000 лв;

2.2.4. Изграждане и основен ремонт на спортна инфраструктура: 1 500 000 лв. в т.ч.

 • Основен ремонт на съществуващи спортни площадки: 500 000 лв.
  • Руски паметник – 100 000 лв
  • Блок 16 в кв. Свобода – 80 000 лв
  • Квартал Север – 80 000
  • Квартал Свети Георги – 80 000 лв
  • Ахелой – 80 000 лв
  • Каблешково – 80 000 лв.
 • Изграждане на нови спортни площадки: 1 000 000 лв.
  • с. Дъбник – 160 000 лв
  • с. Габерово – 160 000 лв
  • с. Бата- 180 000 лв
  • с. Порой – 160 000 лв
  • с. Гълъбец – 180 000 лв
  • с. Горица – 160 000 лв

2.2.5. Здравна инфраструктура – МБАЛ-Поморие – 1 000 000 лв, в т.ч.

 • Основен ремонт /вътрешен/ на помещения, кабинети, стаи и инсталации – 300 000 лв.
 • Закупуване на апаратура – 700 000 лв.

2.2.6. Транспортна инфраструктура – изграждане на Общинска Автогара Поморие – 2 500 000 лв;

2.2.7. Благоустрояване на Градска среда – 1 000 000 лв, в т.ч.

 • Кв. “Свобода” и ул. “Морска”.

2.3. Благоустрояване на улици в 17 населени места от община Поморие   – 2 850 000 лв.

 1. Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет чрез банков кредит или емисия на общински облигации.
 2. Срок на дълга – 15 години с 2 години гратисен период.
 3. Лихвен процент по дълга– плаващ, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2.5% процентни пункта.
 4. Начин на погасяване на главницата – на годишни вноски след изтичане на гратисния период.
 5. Обезпечение – залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Поморие, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на Община Поморие съгласно чл.52, ал.1, т.1, б.“б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Поморие.
 6. Други условия – без такси и комисиони по дълга.

Обсъждането ще се проведе на 05.09.2017г. /вторник/ от 16.00 ч. в Зала №2 в сградата на Община Поморие на ул. Солна №5, съобщават в общинския сайт.

2 коментара

 1. След като ни набълбукат, какво предстои? Поредно повишение на данъците, защото ще тъпчем из нови градинки ли?

 2. Интересно Общината какво запорира, след като на поразия си продава имотите? Ще запорира данъците на собствените си граждани?
  Коце, пусни една онлайн анкета за обществено обсъждане на същата тема, и да видим!
  Оставка г-н Кмет, и на ОС също!

Горе