Вие сте тук: Начало » Общество » През учебната 2017/2018 г. учениците от 1-ви до 12 –ти клас на СУ „Иван Вазов” ще учат в една сграда
През учебната 2017/2018 г. учениците от 1-ви до 12 –ти клас на СУ  „Иван Вазов” ще учат в една сграда

През учебната 2017/2018 г. учениците от 1-ви до 12 –ти клас на СУ „Иван Вазов” ще учат в една сграда

През учебната 2017/2018 г. учениците от 1-ви до 12 –ти клас на СУ “Иван Вазов” гр. Поморие  ще се обучават в училищната сграда на адрес: ул. „Солна“ № 19 (прогимназиален и гимназиален етап). Това се  налага, поради саниране и ремонт на сградата на СУ “Иван Вазов”  за начален етап на обучение.

Училищната мрежа за новата учебна година включва общо 29 паралелки (начален етап – 14 паралелки; прогимназиален етап – 10 паралелки; гимназиален етап – 5 паралелки) и 7 групи за целодневна организация на учебния ден (занимални).

Наличните учебни помещения са: 15 класни стаи, 5 кабинета, 2 компютърни зали и 1 физкултурен салон.

Предвид броя на паралелките и наличните учебни помещения се налага обучението да се извършва на 2 смени, като всяка паралелка ще има собствена класна стая.

Двусменното обучение ще се осъществява при следната организация на учебните занятия:

I срок:

  • 1-ва смяна: от 08:00 часа до 13:00 часа за: 1 клас; 2 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас и 1 сборна група (занималня за 6 -7 клас) – общо 18 класни стаи.
  • 2-ра смяна: от 13:30 часа до 19:20 часа за:  6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас, 12 клас и 6 групи – занимални от начален курс – общо 18 класни стаи.

II срок ( от 9 февруари 2018 година):

  • 1-ва смяна: от 07:30 часа до 13:20 часа за:  1 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас, 12 клас и 4 групи – занимални от начален курс – общо 19 класни стаи
  • 2-ра смяна: от 13:30 часа до 18:30 часа  за:  2 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас и 3 групи – занималня (1 група 6 -7 клас и 2 групи първи клас) – общо 17 класни стаи

Учебните занятия за 1-ва смяна през първия срок  ще приключат най-късно до 13:00 часа и ще има достатъчно технологично време за почистване, проветряване и дизенфекциране на класните стаи, тоалетни, коридори и други помещения преди започването на втората смяна. Учениците от 8 до 12 клас имат по 7 часа дневно и учебните занятия не могат да приключат преди 13:50 часа.

Целодневната организация на учебните занятия в начален курс, включва закуска и обяд, което може да се реализира при този начин на разпределение на смените.

През втория срок продължителността на деня е по-голяма и учебните занятия е възможно да започват в 07:30 часа. Учениците от начален курс, предвид по-малкото часове за деня, ще свършват учебните занятия в светлата част на денонощието. Учениците от 7 и 12 клас в следобедните часове ще имат повече време за подготовка за предстоящите  държавни зрелостни изпити и национално външно оценяване.

Горе