Вие сте тук: Начало » Toп новини » Реконструкция на пътната настилка и изграждане на велоалея на пътя Каменар – Поморие
Реконструкция на пътната настилка и изграждане на велоалея  на пътя Каменар – Поморие

Реконструкция на пътната настилка и изграждане на велоалея на пътя Каменар – Поморие

Подписан е договорът с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реконструкция на пътната настилка и изграждане на велоалея  на общинския път Каменар – Поморие.

Реконструкцията обхваща пътя от разклона за село Каменар на основния път от Бургас до Каблешково, преминава през село Каменар  и достига до пътя Поморие – Сл. Бряг. Проектът включва освен рехабилитация на пътната настилка и полагане на допълнителен пласт за велоалея, още и изграждане на тротоарна настилка, монтаж на пейки и кошчета за смет, велостоянки, алейно осветление и изграждане на тръбна мрежа за оптичен кабел за интернет.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за изпълнението на одобрен проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149/III906, Каблешково – Бургас / – Каменар – Поморие”.

3 коментара

  1. Дано, не "си оставите ръцете"! Помислете за доста повече велоалеи!!! И какво още чакате, та да свържете Созопол-Бургас-Поморие-Елените в една прекрасна морска вело-дестинация? Защо не го проектирахте в този програмен период, и сътветно най-вероятно щяхте да получите финансиране, и да се реализира в рамките на 2 години? Като се има предвид, че 65 % от трасето си стои там, даже и рехабилитация не иска!

  2. А разбитите улици в Каблешково кой,кой кой ще ги оправи?

    • Вие, ако не си ги оправите, кой?! Искахте да сте гражданя, ами дръжте се, като такива!

Горе