Вие сте тук: Начало » Toп новини » Одобрен проект на Народно читалище ”Светлина 1939” гр. Поморие
Одобрен проект на Народно читалище ”Светлина 1939” гр. Поморие

Одобрен проект на Народно читалище ”Светлина 1939” гр. Поморие

Народно читалище ”Светлина 1939” гр.Поморие спечели проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.  На 4 декември 2017 г. в София  бе сключен договор  с Държавен Фонд „Земеделие” за реализиране на следните дейности: изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на читалището, включително и за дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства. Финансовата помощ е в размер  на 251 430. 36 лв.

Горе