Вие сте тук: Начало » Култура » Поморийската театрална дружинка организира на 10-ти февруари Дамаджан-вечеринка
  Поморийската театрална дружинка организира на 10-ти февруари Дамаджан-вечеринка

  Поморийската театрална дружинка организира на 10-ти февруари Дамаджан-вечеринка

  ПОМОРИЙСКАТА ТЕАТРАЛНА ДРУЖИНКА

  ОРГАНИЗИРА

  НА 10 ФЕВРУАРИ 2018

  ДАМАДЖАН ВЕЧЕРИНКА

   

  СКЪПИ ТРУДОЛЮБИВИ ЛОЗАРИ

  И МАЙСТОРИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИНАРИ,

  РАКИЙКО СЪТВОРИТЕЛИ  И ПОЧИТАТЕЛИ

  И ВСИЧКИ ВИЙ ОТБРАНИ ДЕГУСТАТОРИ

  СЛУЧАЙНИ И СЕРИОЗНИ  АЛКОХОЛО-КОНСУМАТОРИ

  НА ДАМАДЖАН ВЕЧЕРИНКАТА ЕЛАТЕ!

   

  ОЧАКВАМЕ

  ЗА АНОНИМНАТА ДЕГУСТАЦИЯ

  ДОМАШНИ ВИНА И РАКИИ

  ЗА ВЕЩАТА ОЦЕНКА НА ТЕХНОЛОЗИТЕ

  ОТ „ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО – АД”

  СРОК ЗА ПРОБИТЕ: 5 ФЕВРУАРИ 2018

  3 коментара

  1. Върховна административна прокуратура на Р. България разпореди проверка за законосъобразността на продажбата на имота на Яворовите скали закупен от фирма “Арси Христофоров и Бойчев”.
   Утре, 19.01.2018 г. от 16:00 часа в сградата на общината ще се проведе заседание на председателския съвет (председателите на комисиите към Общински съвет).
   Призоваваме поморийци, които са свободни да присъстват на съвета и да кажат категорично НЕ на втория опит за разглеждане в Общинския съвет на искането на фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД за построяване на хотел на Яворовите скали.
   Публикуваме писмото на Гражданска Инициатива "Да спасим Яворовите скали" до Кмета на Община Поморие, Председателя на Общински съвет Поморие и Общинските съветници:

   ДО:
   ГОСПОДИН АДАМ АДАМОВ
   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
   СЪВЕТ ПОМОРИЕ

   ГОСПОДИН ИВАН АЛЕКСИЕВ
   КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

   ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ

   Уважаеми господин Председател на Общински съвет Поморие,
   Уважаеми господин Кмет на Община Поморие,
   Уважаеми общински съветници от Общински съвет Поморие,

   Информираме Ви, че Върховна Административна Прокуратура на Р. България е разпоредила проверка (прилагаме писмо) относно законосъобразността на продажбата на имот публична общинска собственост, в последствие преобразуван на частна общинска собственост с № ПИ 57491.503.578 на фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД и достоверността на фактите за нанасяне в кадастъра в този вид на имот № ПИ 57491.503.581 – алея. От резултатите на проверката ще произтече и становище законосъобразно ли е процедирането на ПУП-ПЗ за имот № 57491.503.578 – собственост на фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД.

   Очакваме да Ви предоставим и разпореждане за извършване на проверка от МРРБ за основателността за процедиране на ПУП-ПЗ за имот № ПИ 57491.503.578 на фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД. Основание за разпореждане на проверка от МРРБ са известяване на факти и обстоятелства, които не са били докладвани при процедиране на ПУП-ПЗ за имот № ПИ 57491.503.578. (Прилагаме писмо от Кабинета на Заместник министър-председателя Валери Симеонов до кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството).

   Информираме Ви, че при прибързани действия от страна на Общинския съвет, ще сме принудени да сезираме Европейската комисия, Европейския съвет и Съвета на министрите.

   За предстоящата сесия на Общински съвет Поморие, отправяме следните искания към Общински съвет Поморие и кмета на Община Поморие от Гражданска
   Инициатива ,,Да спасим Яворовите скали”:
   1. Да не приеме Докладната на кмета на Община Поморие за приемане на ПУП- ПЗ за имот № ПИ 57491.503.578
   Правно основание: Имота не е обезпечен с достъп. Той граничи с: На Запад-алея, която е без достъп, граничеща с: Запад-море, Юг-Яворовите скали и море, Север-паркинг, Изток- имота, за който се иска ПЗ (имота алея е Общинска публична собственост);
   На Север-паркинг и морска гара (имотите са Общинска публична собственост);
   На Изток- Яворовата градинка (имота е Общинска частна собственост). Което е недопустимо, поради това, че не е отпаднал обществения интерес към градинката, точно обратното, има завишаване на обществения интерес към съществуването на Яворовата градинка, като такава; На Юг- алея Общинска публична собственост, Яворовата градинка в частта й Яворовите скали
   Обществена реакция: Обществеността в Поморие не приема разпоредителната сделка за продажбата на имот № ПИ 57491.503.578 на фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД, одобрена с решение на Общински съвет от 2016 г. Също така, категорично възразява и срещу изготвения ПУП-ПЗ за строеж на хотел, който би унищожил и визията на Яворовата градинка и самите Яворови скали.

   2. Да промени вида собственост на имот № ПИ 57491.503.579 -Яворовата градинка- от Общинска частна в Общинска публична собственост.
   Правни основания: Не е отпаднала обществената необходимост от съществуването на имота Общинска публична собственост, за да има право Общинския съвет да преобразува имота в Общинска частна собственост, според тълкувателно решение на ВАС.
   Обществена реакция: Обществото в Поморие е шокирано от факта, че някой си е позволил емблематичната за град Поморие Яворова градинка, собствеността й от Общинска публична да бъде преобразувана на Общинска частна.

   3. Да възложи на лицензирана фирма заснемане на имот № ПИ 57491.503.581- нанесена в кадастралните карти, като Яворова алея. Корекциите от заснемането да се нанесат в кадастралната карта.
   Правни основания: Съществуващия в момента имот № ПИ 57491.503.581- нанесена в кадастралните карти, като алея Яворов, реално включва в себе си брегоукрепително съоръжение; каменист бряг- Яворовите скали и водна площ-море (Публична държавна собственост). Тази не истинска информация е законосъобразно да бъде коригирана.
   Обществена реакция: Поморийската общественост категорично възразява против това да бъдат бетонирани Яворовите скали. Пред тези скали съвсем скоро Общински съветници и представители на Общината поднасяха цветя на паметника Яворов.

   4. Общински съвет Поморие да оттегли доверието си от г-жа Катя Христофорова, като председател на Комисията по законност и обществен ред.

   Основания:
   Катя Христофорова е свързано лице с един от собствениците на фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД. Тя е дъщеря на Аргир Христофоров.

   Правните обосновки за продажбата на терен № ПИ 57491.503.578, закупен от фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД са били изготвени в Комисията по законност и обществен ред, чийто председател е Катя Христофорова. Би било възможно да има затаяване на истини, неправилно тълкувание на факти и др., поради свързаност.

   Не е възможно обществеността да приеме, че комисия председателствана от лице свързано с един от инвеститорите може безпристрастно и в полза на обществото да приеме становище, относно Докладната за ПУП-ПЗ на имот № ПИ 57491.503.578, с която да се узаконят исканите параметри за строеж на хотел.

   В момента България е председател на Европейския съвет. Не е добре за България, този проблем да бъде поставен пред страните членки и да бъде използван, като доказателство за корупция, за която България постоянно е упреквана от страните членки и от европейските институции.

   5. Да възложи на кмета на Общината обособяването на архитектурно-културно-исторически ансамбъл Яворови скали с обхват на имоти:
   Имот № ПИ 57491.503.576 – Морска гара; Имот № ПИ 57491.503.577 –Паркинг; Имот № ПИ 57491.503.581 – Алея (след корекциите на имота за действителните му граници); обособяване на нов имот Яворови скали – скалистия бряг пред Яворовата градинка и под сцената на лятното кино с граници: Север-алея; Юг-пътя за Морски клуб; Запад-морска площ; Изток-Яворовата градинка и Лятното кино; Имот № ПИ 57491.503.578 – имот на фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД; Имот № ПИ 57491.503.578.1 – Ресторант на фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД; Имот № ПИ 57491.503.579 – Яворова градинка – да се нанесат в кадастралните карти стълбите към Яворовите скали; Паметника на Яворов; Имоти № ПИ 57491.503.579.1, № ПИ 57491.503.579.2, № ПИ 57491.503.579.3, № ПИ 57491.503.579.4, № ПИ 57491.503.579.5 – съставни части от лятно кино ,,Яворов”.

   Да приеме този ансамбъл с особен статут, който включва в себе си забрана за всякакъв вид ново строителство и изменение на съществуващите ПЗ, с изключение на дейности свързани с ремонт и поддръжка на обекти и сгради, алеи, градинки и брегоукрепителни съоръжения, включени в ансамбъла.

   Основания:
   Този ансамбъл включва в себе си имоти Общинска публична собственост и два частни имота, единият от които е придобит без никакво обществено обсъждане, а е бил Общинска публична собственост. Ансамбълът има първостепенно обществено значение за архитектурата-Лятното кино; за историята- част от крепостната стена на древно Анхиало (единствено останала, датирана от 13 в.); за културата – паметника на Яворов, Яворовата градинка и Яворовите скали; за душевността на поморийци и гостите на Поморие – целия комплекс с уникалната визия от Яворовите скали и Яворовата градинка на залязващото слънце над морския хоризонт, възпято и в творчеството на Яворов и затова, че без този комплекс Поморие не би било такова, а би бил един обикновен крайморски град.

   Гражданска инициатива
   „Да спасим Яворовите скали”

   • Интересно! Сигурен съм, че Прокуратурата няма да открие "нарушения" по продажбата на имота!
    Нарушенията ги осъществява Общински съвет Поморие, първо през 1999 г., като продава постройките, след това през 2014 г. или 2015 г., когато с Решение на ОС се актува като частна общинска собственост, и дава възможност за последвало "парцелиране" и продажба, което и се случи! Същата е и "схемата" със Санаториума между впрочем!!!
    Въпросните Решения на ОС трябва да бъдат ревизирани, защото нямат мотивирано становище на нито една Комисия в ОС!
    Ако твърдението ми не отговаря на истината, то Община Поморие да им даде публичност.
    Ще помоля да не публикувате самите Решения на ОС, тях ги знаем!
    Искаме да дадете публичност на Мотив, Основание, Причина за деактуване на публична собственост в частна на въпросния парцел.

    • Много си прав! Днес в 16:00 часа, кмета на Поморие е поканил представители на гражданството, които са против незаконната сделка за Яворовите скали. Най-вероятно, те ще чуят твърденията, че всичко е ,,законно''. Повече заинтересовани от това да се анулира незаконната сделка, повишава вероятността и прокуратурата да каже на бялото-бяло.

  Горе