Вие сте тук: Начало » Общество » БЧК раздава в Поморие пакети с хранителни продукти на нуждаещите се

БЧК раздава в Поморие пакети с хранителни продукти на нуждаещите се

На 12 април, от 13.00 ч. Българският Червен кръст започва раздаване  в Поморие на индивидуални пакети с хранителни продукти на нуждаещите се.  Раздаването ще е в  кв. „Св.Георги”, ул „Смирна” №1 а,  където се помещава Детската кухня  и ще продължи до 4 май. Всички правоимащи, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг . Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК.

Всеки правоимащ от 13.00 до 17.00 ч. в дните от  12 април до 7 май 2018 г. ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

В списъците за получаване на хранителни пакети са включени следните категории граждани:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г.;
  • Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.
Горе