Вие сте тук: Начало » Общество » Приемат документи за отпускане на целева помощ за отопление

  Приемат документи за отпускане на целева помощ за отопление

  pomo6tiЗапочна приемането на документи за отпускане на целева помощ за отопление по Наредба РД 07/5 от 2008г. за отоплителен сезон 2018-2019 г., съобщават от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Поморие.

  Необходими документи:

  1.Лична карта /за справка/;

  2.Оригинален документ за собственост в/у движима и недвижима и/или идеални части от такава собственост/за справка/;

  3.Удостоверение за получена рента през предходните 6 месеца/да е уточнено през кой месец е получена/;

  4.Удостоверение за получен брутен доход за предходните 6 месеца

  5.ЕР на ТЕЛК /за справка/ – ако лицето е с ТЕЛК;

  6.Акт за смърт на починал съпруг или съпруга /за справка/;

  7.За регистрираните в БТ /Регистрационна карта – за справка/;

  8.Решение на съда за допускане на развод м/у съпрузите /за справка/;

  9.При отопление с електроенергия – последната платена фактура.

  Размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2018/ 2019 г. ще бъде определен със заповед на Министъра на труда и социалната политика. Заявление –декларациите се подават по настоящ адрес до 31.10.2018 г.

  Горе