Вие сте тук: Начало » Toп новини » Три жилищни сгради в Поморие бяха санирани по проект

  Три жилищни сгради в Поморие бяха санирани по проект

  prНа 20.08.2018 год. в Община Поморие се проведе заключителната  пресконференция по Проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 1“, по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0140-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  Иван Алексиев, кмет на община Поморие, откри пресконференцията и приветства всички гости, собствениците на жилища и членове на сдруженията на етажна собственост на трите обновени многофамилни жилищни сгради, изпълнителите на CМР дейностите, медиите и гражданите, които присъстваха на събитието. Той изтъкна  обществената значимост на проекта, с реализацията на  който устойчива се  повишава  енергийната ефективност на  трите многофамилни  жилищни сгради, намиращи се в гр. Поморие на адреси: бул.П.Яворов № 50, кв. Свобода № 11 и ул.Добрич № 8.

  preskonfИнж. Николай Бояджиев, Ръководител на проекта, детайлно презентира ключови моменти от успешното изпълнение на проекта , като акцентира върху параметрите, обхвата и ползите от изпълнение на дейностите. Общата  стойност на проекта е  809 759,69 лв. с ДДС ( 100 % БФП по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.) Осъществяването на мерките за енергийна ефективност осигурява рентабилна експлоатация на  трите сгради и позволява устойчиво да продължи използването и поддържането им, като се подобрят значително условията на живот на собствениците на жилища.

   

  Горе