Вие сте тук: Начало » Общество » Обновени са жилищни сгради в Поморие на ул. „Петър Берон“, кв. „Свобода“ и, ул. „Яворов“

Обновени са жилищни сгради в Поморие на ул. „Петър Берон“, кв. „Свобода“ и, ул. „Яворов“

lot3На 07.11.2018 г. в Зала 2 на Община Поморие се проведе заключителната пресконференция на Община Поморие, на която  бяха отчетени резултатите от успешното  изпълнение на Проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 3“, който се осъществява  по Договор за БФП с № BG16RFOP001-2.001-0143-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Иван Алексиев, Кмет на Община Поморие, откри пресконференцията и приветства всички гости, собствениците на жилища и членове на сдруженията на етажна собственост на трите обновени многофамилни жилищни сгради, изпълнителите на CМР дейностите, медиите и гражданите, които присъстваха на събитието. Той изтъкна  обществената значимост на проекта, с реализацията на  който устойчиво се  повишава  енергийната ефективност на  трите многофамилни  жилищни сгради, намиращи се в гр. Поморие на адреси на ул. „Петър Берон“ № 7, кв. „Свобода“ бл.17, ул. „Яворов“, № 62.

Инж. Николай Бояджиев, Ръководител на проекта,  презентира ключови моменти от успешното изпълнение на проекта , като акцентира върху параметрите, обхвата и ползите от изпълнение на дейностите. Осъществяването на мерките за енергийна ефективност осигурява рентабилна експлоатация на  трите сгради и позволява устойчиво да продължи използването и поддържането им, като се подобрят значително условията на живот на собствениците на жилища. Общата  стойност на проекта е  1 326 110,90  лв. с ДДС  ( 100 % БФП по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.)

Горе