Вие сте тук: Начало » Обяви » Свободно работно място за социален работник

Свободно работно място за социален работник

dspДирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие обявява  свободно работно място за социален работник в отдел ”Закрила на детето”- Поморие

Изисквания за заеманите длъжности:

 • Образователна степен – висше бакалавър;
 • Професионална квалификация –  социални дейности или други хуманитарни направления педагогика и правни науки;
 • Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност. 
  Необходими компетентности:

  • Работа в екип –  способност да работи с колегите си ефективно;
  • Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете;
  • Ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най – добър краен резултат.

  Заявление и автобиография се подава в Дирекция „Социално подпомагане” Поморие на адрес: гр.Поморие, ул. „Солна” № 15, телефон за връзка 0596 / 2 52 40

Горе