Вие сте тук: Начало » Общество » Фотоконкурс на тема “Да погледнем на България с очите на Вазов”

Фотоконкурс на тема “Да погледнем на България с очите на Вазов”

SOUТрадиционният фотоконкурс в чест на Националния празник 3-ти март на тема  „Да погледнем нa България с  очите на Вазов“ тази година се провежда под знака на 140-годишния юбилей на  СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 01.03.2019 г. от 13:15 ч в актовата зала на СУ “Иван Вазов”-Поморие.

Статут за провеждане на фотоконкурса

1.Същност и цели

Конкурсът има любителски характер и е посветен на България . Предназначен е за ученици от първи до дванадесети клас . Мероприятието се провежда  в навечерието на  Трети март и възпитава в родолюбие, в нравствена устойчивост и естетика. Целта е да формира личностна и национална идентичност и да съгражда духовни устои за народностно самочувствие  и мисъл.

Конкурсът ще се проведе в три възрастови групи : първа група – 1. – 4. клас ,  втора група – 5. – 7. клас , трета група – 8. – 12. клас

 2.Условия за участие

·         участието във фотоконкурса е индивидуално ;

·         всеки участник има право да се включи само с една снимка на хартиен носител

·         размерът на снимката следва да е 10/15 см

·         заедно със снимката да бъдат изпратени данните на участника: трите имена, възраст, училище, град/село, адрес за връзка , телефон

·         авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели на СУ“Иван Вазов“ гр.Поморие. В случай на използване на снимките , имената на авторите задължително ще се упоменават.

·         краен срок за изпращането на пликовете /дата от клеймо/ – 19.02.19г.

3.Критерии за оценка:

–          оригиналност на идеята;

–          нестандартна гледна точка;

–          адекватна интерпретация на темата;

–          високо качество в техническо отношение

4.Жури

Представените за участие в конкурса снимки ще бъдат оценени от компетентно жури. То ще определи победителите, както и снимките, които да бъдат включени в изложба, организирана от СУ “Иван Вазов“ гр.Поморие . Всички участници ще бъдат поканени на тържество, на което ще се връчат наградите  и сертификати за участие . Наградените снимки ще  бъдат публикувани в  местни интернет сайтове  и медии.

5.Награди

Класиралите се на I, II, III място ще получат  и предметни награди. По преценка на журито ще бъдат дадени и поощрителни награди.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 01.03.19 г. от 13:15 ч в актовата зала на СУ“Иван Вазов“ . 

Адрес за контакт  – гр.Поморие , ул.Солна 19 ,СУ“Иван Вазов“ гр. Поморие – за фотоконкурса

 

 

Горе