Вие сте тук: Начало » Актуално » Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас

Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас

odmvr_BurgasОбявен е конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас за общо 80 вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Вакантните работни места са, както следва :

– 64 щатни бройки за „полицай-старши полицай”,

– 13 щатни бройки за „младши автоконтрольор ІІ-І степен”

– 3 щатни бройки за „водач на оперативен автомобил ІІ-І степен (домакин на РУ).

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания:

– да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса;

– да притежават диплома за завършено средно образование;

– да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и за психологическа пригодност /съгл. специализирани методики според Наредба №8121з-344/25.07.2014 г./;

– да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР /съгл.Наредба №8121з-345/25.07.2014 г./;

– за длъжностите „младши автоконтрольор II – I степен” и „водач на оперативен автомобил ІІ-І степен (домакин на РУ), да притежават свидетелство за управление на МПС, а за длъжностите „младши автоконтрольор II – I степен” да притежават и удостоверителен документ за успешно завършен курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия.

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ –  „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.

Документи за участие в конкурса по образец се получават и подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14.00 часа, в срок до 07.05.2019г. включително.

 

Коментар

Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

*

Горе