Вие сте тук: Начало » Актуално » Парламентът прие промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация

    Парламентът прие промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация

    parlamentПарламентът прие промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация на първо четене. Промените са внесени от Министерския съвет. От гласувалите 105 народни представители 101 бяха “за”, а четирима се въздържаха.

    В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че промените целят усъвършенстване на действащата нормативна уредба, касаеща правомощията на общинските съвети, кметовете на общини и кметовете на кметства по съставянето и изпълнението на общинските бюджети. Въвежда се задължение на общинския съвет при приемане на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата в рамките на общия бюджет на общината. Въвежда се задължение на кмета на общината при изпълнението на бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата. Според вносителя промените ще гарантират по-голяма финансова самостоятелност на кметствата и ще засилят личната отговорност на кметовете на кметства при изразходване на одобрените по бюджета разходи на общината.
    В свое становище НСОРБ заявява, че не подкрепя предложените промени. Депутати от ГЕРБ, Обединените патриоти и ДПС изразиха принципна подкрепа на законопроекта, но настояха за сериозни промени на текстовете между първо и второ четене.

    Според Славчо Атанасов от ОП текстовете ще създадат проблем за големите общини като София, Пловдив и Варна, където има районни кметове, които са избираеми. Ако дадем на районните кметове собствени бюджети, на практика ще разцепим трите големи града на малки градчета, независими едно от друго, каза той и допълни, че за един град трябва да има цялостна политика, а не на парче. Той поиска районните кметове да се назначават от кмета на голямата община след гласуване от общинския съвет. Сега, по думите му, един кмет на голям град не може да въздейства върху един районен кмет и се получават понякога страхотни колизии.

    Според Емил Христов от ГЕРБ в сегашния си вид промените ще създадат проблеми в големите общини. Има общини, които имат повече от 50 кметства, и ако законопроектът бъде приет така, ще доведе до много сложни взаимоотношения в тези големи общини.
    Танер Али от ДПС също посочи, че в текстовете има несъответствия и трябва да се променят на второ четене. Всички сме за финансова децентрализация, кметовете да имат самостоятелност, собствени бюджети, но трябва един сериозен подход, за да има ефект от целия законопроект,цитира Кросс.

    Един коментар

    1. Вие добре ли сте бе?

    Горе