Вие сте тук: Начало » Актуално » Паспортите ще са със срок на валидност до 10 години

    Паспортите ще са със срок на валидност до 10 години

    pasportПаспортите на българските граждани ще се издават със срок на валидност 5 или 10 години, съгласно заявения от лицето срок. Това реши парламентът с приемането на второ четене на изменения в Закона за българските лични документи. На децата до 18-годишна възраст ще се издават паспорти със срок на валидност 5 години.

    Министерството на вътрешните работи трябва да създаде организационни условия и да осигури необходимите технически и програмни средства за издаване на паспортите най-късно от 1 януари 2021 г.
    При обикновена услуга, лични карти и паспорти ще се издават за 30 дни, при бърза услуга – за 3 работни дни, а при експресна услуга – за 8 работни часа, от приемането на заявлението.

    Въвеждат се и срокове за издаване на документ за самоличност на чужденец, получил убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут: при обикновена услуга – до 30 дни, а при бърза услуга – до 10 работни дни.

    Предвижда се нова процедура за подаване на заявления за подмяна на документите чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи. Наред с опцията за използване на квалифициран електронен подпис, заявителят ще може да подава заявление в електронен формат и без да използва такъв подпис, като към заявлението приложи копие от валиден документ, чиято подмяна желае. Новата възможност изисква период на технологична подготовка, затова се предвижда тези изменения да влязат в сила от 1 октомври 2020 г. Когато заявлението за издаване на български личен документ е подадено по електронен път, документът ще се получава лично, след установяване на самоличността на получателя и връщане на документа, чиято подмяна се иска.
    Намаляват се сроковете за издаване на български лични документи при подадено заявление в консулски или дипломатически представителства в чужбина. С измененията се въвежда възможност български личен документ да бъде получен извън страната лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга.

    От 1 октомври догодина личните карти ще имат чип с биометрични данни, реши още Народното събрание, което прие на второ четене промените в Закона за българските лични документи.

     

    Горе