Вие сте тук: Начало » Общество » Предварителна мрежа на училищата и детските градини на територията на община Поморие за 2019/2020 г.

    Предварителна мрежа на училищата и детските градини на територията на община Поморие за 2019/2020 г.

    souПредварителна мрежа на училищата и детските градини  за учебната 2019/2020 година на територията на община Поморие:

    УЧИЛИЩА:

    1. СУ “Иван Вазов “ – гр. Поморие

    1.1. Начален етап:

    І клас 3 паралелки 70 ученици

    ІІ клас 3 паралелки 67 ученици

    ІІІ клас 3 паралелки 69 ученици

    ІV клас 3 паралелки 69 ученици

    1.2. Прогимназиален етап:

    V клас 3 паралелки 86 ученици

    VІ клас 2 паралелки 59 ученици

    VІІ клас 3 паралелки 75 ученици

    1.3. Гимназиален етап:

    VІІІ клас Английски и руски език 1 паралелка 26 ученици

    IХ клас Английски и руски език 1 паралелка 26 ученици

    Х клас Английски и руски език 1 паралелка 28 ученици

    XI клас Английски и руски език 1 паралелка 17 ученици

    XII клас Английски език 1 паралелка 20 ученици

    Общо 612 ученици

    1.4. Полуинтернатни групи:

    I клас 3 групи 60 ученици

    II клас 3 групи 63 ученици

    III клас 3 групи 57 ученици

    IV клас 1 група 28 ученици

    V-VII клас 1 смесена група 18 ученици

    1. ОУ ”Христо Ботев “ – гр. Поморие

    2.1. Начален етап:

    І клас 2 паралелки 30 ученици

    ІІ клас 2 паралелки 42 ученици

    ІІІ клас 2 паралелки 40 ученици

    ІV клас 2 паралелки 49 ученици

    2.2. Прогимназиален етап:

    V клас 2 паралелки 36 ученици

    VІ клас 2 паралелки 50 ученици

    VІІ клас 2 паралелки 40 ученици

    Общо 287 ученици

    2.3. Полуинтернатни групи:

    І клас 2 групи 30 ученици

    ІІ клас 2 групи 40 ученици

    ІІІ клас 2 групи 40 ученици

    ІV клас 2 групи 49 ученици

    1. ОУ ”Христо Ботев” – гр. Ахелой

    3.1. Начален етап:

    І клас 2 паралелки 36 ученици

    ІІ клас 2 паралелки 35 ученици

    ІІІ клас 1 паралелка 26 ученици

    ІV клас 2 паралелки 33 ученици

    3.2. Прогимназиален етап:

    V клас 2 паралелки 36 ученици

    VІ клас 1 паралелка 25 ученици

    VІІ клас 1 паралелка 14 ученици/-4

    Общо 205 ученици

    3.3. Полуинтернатни групи:

    І клас 1 група 28 ученици

    II клас 1 група 25 ученици

    III клас 1 група 24 ученици

    ІV клас 1 група 25 ученици

    V клас 1 група 25 ученици

    VІ клас 1 група 20 ученици

    1. ОУ ”Христо Ботев” – с. Бата

    4.1. Начален етап:

    І клас 1 паралелка 14 ученици/-2

    ІІ клас 1 паралелка 14 ученици/-2

    ІІІ клас 1 паралелка 17 ученици

    ІV клас 1 паралелка 17 ученици

    4.2. Прогимназиален етап:

    V клас 1 паралелка 20 ученици

    VІ клас 1 паралелка 21 ученици

    VІІ клас 1 паралелка 14 ученици/-4

    Общо 117 ученици

    4.3. Полуинтернатни групи:

    І клас 0,5 група 12 ученици

    ІІ клас 0,5 група 12 ученици

    ІІІ клас 0,5 група 14 ученици

    ІV клас 0,5 група 14 ученици

    V клас 1 група 20 ученици

    VІ клас 0,5 група 14 ученици

    VІІ клас 0,5 група 12 ученици

    1. ОУ ”Отец Паисий” – с. Страцин

    5.1. Начален етап:

    І клас 1 паралелка 13 ученици/-3

    ІІ клас 1 паралелка 16 ученици

    ІІІ клас 1 паралелка 11 ученици/-5

    ІV клас 1 паралелка 26 ученици

    5.2. Прогимназиален етап:

    V клас 1 паралелка 14 ученици/-4

    VІ клас 1 паралелка 23 ученици

    VІІ клас 2 паралелки 31 ученици/-5

    Общо 134 ученици

    5.3. Полуинтернатни групи:

    І и ІІІ клас 1 смесена група 20 ученици

    ІІ и ІІІ клас 1 смесена група 20 ученици

    IV клас 1 група 26 ученици

    V и VІ клас 1 смесена група 26 ученици

    VІІ клас 1 група 27 ученици

    1. ОУ ”Г. Ст. Раковски” – с. Гълъбец

    6.1. Начален етап:

    І клас 1 паралелка 16 ученици

    ІІ клас 1 паралелка 16 ученици

    ІІІ клас 1 паралелка 13 ученици/-3

    ІV клас 1 паралелка 21 ученици

    6.2. Прогимназиален етап:

    V клас 1 паралелка 22 ученици

    VI клас 1 паралелка 17 ученици/-1

    VII клас 1 паралелка 20 ученици

    Общо 125 ученици

    6.3. Полуинтернатни групи:

    І и ІІ клас 1 смесена група 22 ученици

    ІІ и ІІІ клас 1 смесена група 23 ученици

    ІV клас 1 група 21 ученици

    1. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Порой

    7.1. Начален етап:

    І и IV клас 1 слята паралелка 10 ученици/-6

    ІІ клас 1 паралелка 14 ученици/-2

    III клас 1 паралелка 12 ученици/-4

    7.2. Прогимназиален етап:

    V и VI клас 1 слята паралелка 19 ученици

    VII клас 1 паралелка 10 ученици/-8

    Общо 65 ученици

    7.3. Полуинтернатни групи:

    І – IV клас 1 смесена група 27 ученици

    1. ОУ “Христо Ботев” – с. Горица

    8.1. Начален етап:

    I и IV клас 1 слята паралелка 15 ученици/-1

    II и III клас 1 слята паралелка 14 ученици/-2

    8.2. Прогимназиален етап:

    V и VI клас 1 слята паралелка 14 ученици/-4

    VII клас 1 паралелка 9 ученици/-9

    Общо 52 ученици

    8.3. Полуинтернатни групи:

    І- IV клас 1 смесена група 22 ученици

    1. ОУ “Св. П. Хилендарски” – гр. Каблешково

    9.1. Начален етап:

    І клас 1 паралелка 23 ученици

    ІІ клас 2 паралелки 32 ученици

    ІІІ клас 1 паралелка 25 ученици

    ІV клас 2 паралелки 52 ученици

    9.2. Прогимназиален етап:

    V клас 3 паралелки 60 ученици

    VІ клас 1 паралелка 24 ученици

    VІІ клас 2 паралелки 48 ученици

    Общо 264 ученици

    9.3. Полуинтернатни групи:

    І клас 1 група 22 ученици

    ІІ клас 1 група 25 ученици

    ІІІ клас 1 група 22 ученици

    ІV клас 2 групи 50 ученици

    V клас 2 групи 50 ученици

    VІ клас 1 група 20 ученици

    VІІ клас 1 група 28 ученици

    1. НУ “Константин Величков” – с. Габерово

    10.1. Начален етап:

    II клас 1 паралелка 11 ученици/-5

    IV клас 1 паралелка 10 ученици/-6

    Общо 21 ученици

    10.2. Полуинтернатни групи:

    II клас 1 група 11 ученици

    IV клас 1 група 10 ученици

    1. ОУ ”Елин Пелин”- с. Дъбник

    11.1. Начален етап:

    I клас 1 паралелка 6 ученици/-10

    II клас 1 паралелка 8 ученици/-8

    11.2. Прогимназиален етап:

    VI клас 1 паралелка 5 ученици/-13

    VII клас 1 паралелка 4 ученици/-14

    Общо 23 ученици

    11.3. Полуинтернатни групи:

    I и II клас 1 смесена група 14 ученици

    1. ПГТ “Алеко Константинов” – гр. Поморие

    VIII клас 3 паралелки 78 ученици

    IX клас 2 паралелки 55 ученици

    X клас 2 паралелки 56 ученици

    XI клас 2 паралелки 54 ученици

    XII клас 3 паралелки 53 ученици/-2

    Общо 296 ученици

    ІІ. ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

    1. ДГ “Детелина”- гр. Поморие

    10 групи 270 деца

    Детска ясла – 25 деца

    Първа група – 26 деца

    Първа група – 28 деца

    Втора група – 26 деца

    Втора група – 27 деца

    Втора група – 28 деца

    Подготвителна група – 5 годишни – 27 деца

    Подготвителна група – 5 годишни – 26 деца

    Подготвителна група – 6 годишни – 30 деца

    Подготвителна група – 6 годишни – 27 деца

    1. ДГ ”Веселушко”- гр. Поморие

    4 групи 112 деца

    Първа група – 27 деца

    Втора група – 35 деца

    Подготвителна група – 5 и 6 годишни – 25 деца

    Подготвителна група – 6 годишни – 25 деца

    1. ДГ ”Теменуга”- гр. Ахелой

    3 групи 94 деца

    Първа група – 2, 3 годишни – 23 деца

    Втора група – 4, 5 годишни – 39

    Подготвителна група – 5, 6 годишни – 32 деца

    1. ДГ ”Сребърно звънче” – с. Страцин

    4 групи 106 деца

    Първа група – 26 деца

    Втора група – 38 деца

    Подготвителна група – 5 годишни – 20 деца

    Подготвителна група – 6 годишни – 22 деца

    1. ДГ “Детски свят” – с. Гълъбец

    4 групи 93 деца

    с. Гълъбец

    2 смесени групи – 62 деца

    Филиал с. Порой

    Една смесена група – 18 деца

    Филиал с. Горица

    Една смесена група – 13 деца

    1. ДГ “Радост” гр. Каблешково

    6 групи 156 деца

    Детска ясла – 20 деца

    Първа група –28 деца

    Втора група – 34 деца

    Подготвителна група – 5 годишни – 32 деца

    Подготвителна група – 6 годишни – 21 деца

    Подготвителна група – 6 годишни – 21 деца

    1. ДГ ”Мир” – с. Дъбник

    2 групи 45 деца

    с. Дъбник

    Една смесена група – 17 деца

    Филиал с. Габерово

    Една смесена група – 28 деца

    1. ДГ „Слънчо” – гр. Поморие

    2 групи 46 деца

    Първа група 3,4 годишни – 20 деца

    Подготвителна група – 5,6 годишни – 26 деца

    ІІІ. Център за подкрепа за личностно развитие-ОДК Поморие

    21 групи 314 ученици/15 ученици в група

    На последното си заседание Общински съвет – Поморие даде съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в община Поморие за учебната 2019/2020 г., като от 15.09.2019 г. до 14.09.2020 г. в училищата и детските градини с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, утвърден от МОН.

    Горе