Вие сте тук: Начало » Общество » Предварителна мрежа на училищата и детските градини на територията на община Поморие за 2019/2020 г.

  Предварителна мрежа на училищата и детските градини на територията на община Поморие за 2019/2020 г.

  souПредварителна мрежа на училищата и детските градини  за учебната 2019/2020 година на територията на община Поморие:

  УЧИЛИЩА:

  1. СУ “Иван Вазов “ – гр. Поморие

  1.1. Начален етап:

  І клас 3 паралелки 70 ученици

  ІІ клас 3 паралелки 67 ученици

  ІІІ клас 3 паралелки 69 ученици

  ІV клас 3 паралелки 69 ученици

  1.2. Прогимназиален етап:

  V клас 3 паралелки 86 ученици

  VІ клас 2 паралелки 59 ученици

  VІІ клас 3 паралелки 75 ученици

  1.3. Гимназиален етап:

  VІІІ клас Английски и руски език 1 паралелка 26 ученици

  IХ клас Английски и руски език 1 паралелка 26 ученици

  Х клас Английски и руски език 1 паралелка 28 ученици

  XI клас Английски и руски език 1 паралелка 17 ученици

  XII клас Английски език 1 паралелка 20 ученици

  Общо 612 ученици

  1.4. Полуинтернатни групи:

  I клас 3 групи 60 ученици

  II клас 3 групи 63 ученици

  III клас 3 групи 57 ученици

  IV клас 1 група 28 ученици

  V-VII клас 1 смесена група 18 ученици

  1. ОУ ”Христо Ботев “ – гр. Поморие

  2.1. Начален етап:

  І клас 2 паралелки 30 ученици

  ІІ клас 2 паралелки 42 ученици

  ІІІ клас 2 паралелки 40 ученици

  ІV клас 2 паралелки 49 ученици

  2.2. Прогимназиален етап:

  V клас 2 паралелки 36 ученици

  VІ клас 2 паралелки 50 ученици

  VІІ клас 2 паралелки 40 ученици

  Общо 287 ученици

  2.3. Полуинтернатни групи:

  І клас 2 групи 30 ученици

  ІІ клас 2 групи 40 ученици

  ІІІ клас 2 групи 40 ученици

  ІV клас 2 групи 49 ученици

  1. ОУ ”Христо Ботев” – гр. Ахелой

  3.1. Начален етап:

  І клас 2 паралелки 36 ученици

  ІІ клас 2 паралелки 35 ученици

  ІІІ клас 1 паралелка 26 ученици

  ІV клас 2 паралелки 33 ученици

  3.2. Прогимназиален етап:

  V клас 2 паралелки 36 ученици

  VІ клас 1 паралелка 25 ученици

  VІІ клас 1 паралелка 14 ученици/-4

  Общо 205 ученици

  3.3. Полуинтернатни групи:

  І клас 1 група 28 ученици

  II клас 1 група 25 ученици

  III клас 1 група 24 ученици

  ІV клас 1 група 25 ученици

  V клас 1 група 25 ученици

  VІ клас 1 група 20 ученици

  1. ОУ ”Христо Ботев” – с. Бата

  4.1. Начален етап:

  І клас 1 паралелка 14 ученици/-2

  ІІ клас 1 паралелка 14 ученици/-2

  ІІІ клас 1 паралелка 17 ученици

  ІV клас 1 паралелка 17 ученици

  4.2. Прогимназиален етап:

  V клас 1 паралелка 20 ученици

  VІ клас 1 паралелка 21 ученици

  VІІ клас 1 паралелка 14 ученици/-4

  Общо 117 ученици

  4.3. Полуинтернатни групи:

  І клас 0,5 група 12 ученици

  ІІ клас 0,5 група 12 ученици

  ІІІ клас 0,5 група 14 ученици

  ІV клас 0,5 група 14 ученици

  V клас 1 група 20 ученици

  VІ клас 0,5 група 14 ученици

  VІІ клас 0,5 група 12 ученици

  1. ОУ ”Отец Паисий” – с. Страцин

  5.1. Начален етап:

  І клас 1 паралелка 13 ученици/-3

  ІІ клас 1 паралелка 16 ученици

  ІІІ клас 1 паралелка 11 ученици/-5

  ІV клас 1 паралелка 26 ученици

  5.2. Прогимназиален етап:

  V клас 1 паралелка 14 ученици/-4

  VІ клас 1 паралелка 23 ученици

  VІІ клас 2 паралелки 31 ученици/-5

  Общо 134 ученици

  5.3. Полуинтернатни групи:

  І и ІІІ клас 1 смесена група 20 ученици

  ІІ и ІІІ клас 1 смесена група 20 ученици

  IV клас 1 група 26 ученици

  V и VІ клас 1 смесена група 26 ученици

  VІІ клас 1 група 27 ученици

  1. ОУ ”Г. Ст. Раковски” – с. Гълъбец

  6.1. Начален етап:

  І клас 1 паралелка 16 ученици

  ІІ клас 1 паралелка 16 ученици

  ІІІ клас 1 паралелка 13 ученици/-3

  ІV клас 1 паралелка 21 ученици

  6.2. Прогимназиален етап:

  V клас 1 паралелка 22 ученици

  VI клас 1 паралелка 17 ученици/-1

  VII клас 1 паралелка 20 ученици

  Общо 125 ученици

  6.3. Полуинтернатни групи:

  І и ІІ клас 1 смесена група 22 ученици

  ІІ и ІІІ клас 1 смесена група 23 ученици

  ІV клас 1 група 21 ученици

  1. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Порой

  7.1. Начален етап:

  І и IV клас 1 слята паралелка 10 ученици/-6

  ІІ клас 1 паралелка 14 ученици/-2

  III клас 1 паралелка 12 ученици/-4

  7.2. Прогимназиален етап:

  V и VI клас 1 слята паралелка 19 ученици

  VII клас 1 паралелка 10 ученици/-8

  Общо 65 ученици

  7.3. Полуинтернатни групи:

  І – IV клас 1 смесена група 27 ученици

  1. ОУ “Христо Ботев” – с. Горица

  8.1. Начален етап:

  I и IV клас 1 слята паралелка 15 ученици/-1

  II и III клас 1 слята паралелка 14 ученици/-2

  8.2. Прогимназиален етап:

  V и VI клас 1 слята паралелка 14 ученици/-4

  VII клас 1 паралелка 9 ученици/-9

  Общо 52 ученици

  8.3. Полуинтернатни групи:

  І- IV клас 1 смесена група 22 ученици

  1. ОУ “Св. П. Хилендарски” – гр. Каблешково

  9.1. Начален етап:

  І клас 1 паралелка 23 ученици

  ІІ клас 2 паралелки 32 ученици

  ІІІ клас 1 паралелка 25 ученици

  ІV клас 2 паралелки 52 ученици

  9.2. Прогимназиален етап:

  V клас 3 паралелки 60 ученици

  VІ клас 1 паралелка 24 ученици

  VІІ клас 2 паралелки 48 ученици

  Общо 264 ученици

  9.3. Полуинтернатни групи:

  І клас 1 група 22 ученици

  ІІ клас 1 група 25 ученици

  ІІІ клас 1 група 22 ученици

  ІV клас 2 групи 50 ученици

  V клас 2 групи 50 ученици

  VІ клас 1 група 20 ученици

  VІІ клас 1 група 28 ученици

  1. НУ “Константин Величков” – с. Габерово

  10.1. Начален етап:

  II клас 1 паралелка 11 ученици/-5

  IV клас 1 паралелка 10 ученици/-6

  Общо 21 ученици

  10.2. Полуинтернатни групи:

  II клас 1 група 11 ученици

  IV клас 1 група 10 ученици

  1. ОУ ”Елин Пелин”- с. Дъбник

  11.1. Начален етап:

  I клас 1 паралелка 6 ученици/-10

  II клас 1 паралелка 8 ученици/-8

  11.2. Прогимназиален етап:

  VI клас 1 паралелка 5 ученици/-13

  VII клас 1 паралелка 4 ученици/-14

  Общо 23 ученици

  11.3. Полуинтернатни групи:

  I и II клас 1 смесена група 14 ученици

  1. ПГТ “Алеко Константинов” – гр. Поморие

  VIII клас 3 паралелки 78 ученици

  IX клас 2 паралелки 55 ученици

  X клас 2 паралелки 56 ученици

  XI клас 2 паралелки 54 ученици

  XII клас 3 паралелки 53 ученици/-2

  Общо 296 ученици

  ІІ. ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

  1. ДГ “Детелина”- гр. Поморие

  10 групи 270 деца

  Детска ясла – 25 деца

  Първа група – 26 деца

  Първа група – 28 деца

  Втора група – 26 деца

  Втора група – 27 деца

  Втора група – 28 деца

  Подготвителна група – 5 годишни – 27 деца

  Подготвителна група – 5 годишни – 26 деца

  Подготвителна група – 6 годишни – 30 деца

  Подготвителна група – 6 годишни – 27 деца

  1. ДГ ”Веселушко”- гр. Поморие

  4 групи 112 деца

  Първа група – 27 деца

  Втора група – 35 деца

  Подготвителна група – 5 и 6 годишни – 25 деца

  Подготвителна група – 6 годишни – 25 деца

  1. ДГ ”Теменуга”- гр. Ахелой

  3 групи 94 деца

  Първа група – 2, 3 годишни – 23 деца

  Втора група – 4, 5 годишни – 39

  Подготвителна група – 5, 6 годишни – 32 деца

  1. ДГ ”Сребърно звънче” – с. Страцин

  4 групи 106 деца

  Първа група – 26 деца

  Втора група – 38 деца

  Подготвителна група – 5 годишни – 20 деца

  Подготвителна група – 6 годишни – 22 деца

  1. ДГ “Детски свят” – с. Гълъбец

  4 групи 93 деца

  с. Гълъбец

  2 смесени групи – 62 деца

  Филиал с. Порой

  Една смесена група – 18 деца

  Филиал с. Горица

  Една смесена група – 13 деца

  1. ДГ “Радост” гр. Каблешково

  6 групи 156 деца

  Детска ясла – 20 деца

  Първа група –28 деца

  Втора група – 34 деца

  Подготвителна група – 5 годишни – 32 деца

  Подготвителна група – 6 годишни – 21 деца

  Подготвителна група – 6 годишни – 21 деца

  1. ДГ ”Мир” – с. Дъбник

  2 групи 45 деца

  с. Дъбник

  Една смесена група – 17 деца

  Филиал с. Габерово

  Една смесена група – 28 деца

  1. ДГ „Слънчо” – гр. Поморие

  2 групи 46 деца

  Първа група 3,4 годишни – 20 деца

  Подготвителна група – 5,6 годишни – 26 деца

  ІІІ. Център за подкрепа за личностно развитие-ОДК Поморие

  21 групи 314 ученици/15 ученици в група

  На последното си заседание Общински съвет – Поморие даде съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в община Поморие за учебната 2019/2020 г., като от 15.09.2019 г. до 14.09.2020 г. в училищата и детските градини с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, утвърден от МОН.

  Коментар

  Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

  *

  Горе