Вие сте тук: Начало » Актуално » Общинските съветници гласуваха /за последно/ безапелационно исканията на несебърския кмет Николай Димитров

    Общинските съветници гласуваха /за последно/ безапелационно исканията на несебърския кмет Николай Димитров

    obs_ns В проекта за дневен ред на последното заседание на Общинския съвет -Несебър по първа точка, за отпускане на допълнителни средства на Детско-юношеска школа към ОФК ”Несебър” докладва Върбан Кръстев-председател на комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми и още седем точки

    По осем точки докладна Петър Тодоров председател на комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет.

    От комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия с председател Пейко Янков докладва по девет точки, а в комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда  с председател Костадин Нищелков докладва по девет точки.

    По точка 1 за целева субсидия за неикономическата дейност за издръжката на Детско-юношеска школа към ОФК „Несебър“ в размер на 260 000 лв общинските съветници гласуваха единодушно по искането на кмета Николай Димитров, с изключение само на един с 1 „въздържал се”.

    Нямаше никакви реплики и дуплики по всички останали точки с изключение на т.23 и т.24 някой гласува  „въздържал се”. Извън общият брой от 34 точки, по допълнителните четири точки,съветниците също гласуваха единодушно.По този начин съветниците започнаха да гласуват в 11,03 ч. и завършиха в 12,03 ч. като имаше пауза от 15 мин. за историческата снимка на съветниците от мандата 2015-2019 г.

    По т.9 Общинският съвет гласува за избирането на лица, изпълняващи длъжностите на кмет на община Несебър и кметовете на кметства в населените места, а именно:

    -Община Несебър- Виктор Борисов – зам.кмет на Общината
    -Обзор-  Миланка Маринчева -гл.експерт в кметството
    -Свети Влас – Мария Апостолова-гл.специалист в кметството
    -Равда- Василка Масларова- ст.експерт в кметството
    -Тънково- Катя Желева- ст.специалист в кметството
    -Гюльовца- Марияна Стоянова -гл.специалист в кметството
    -Кошарица- Атанаска Стратиева- гл.специалист в кметството.
    Срокът за упражняване на заеманите длъжности ще бъде до полагане на клетва от новоизбраните кметове, а встъпването им в длъжност е от датата на регистриране на титулярите от Общинската избирателна комисия.

    Към днешна дата новите кандидати за местните избори са: за кмет община Несебър-Атанас Терзиев-ГЕРБ, за кметство Обзор-Христо Янев -ГЕРБ,за кметство Свети Влас-Иван Николов-МОРЕ, за кметство Равда-Андон Бакалов-МОРЕ,за кметство Гюльовца-Жельо Желев-МОРЕ и за кметство Кошарица-Павел Павлов-МОРЕ, за кметство Тънково-Христо Николов „БСП-пк „Тракия”.  

    Ако няма други изменения и допълнения МОРЕ ще издигне и кандидат за кмет на Оризаре.Инициативният комитет на кмета на община Несебър Николай Димитров продължава да  събира подписката си, след което ще обяви кандидатирането си за кмета на общината.

    Гласуването по време на последното заседание се извърши в отсъствието на: Благой Филипов от МОРЕ  и Пейчо Колев от партия «Български социалдемократи”.И без присъствието на тези съветници, мониторингът от гласуването за пореден път показва красноречиво, че всички групи в Общинския съвет олицетворяват статуквото, което гласува единодушно предложенията на кмета Николай Димитров.

    Друг е въпросът, че за 4 годишиния мандат няколко съветници се възприемат като някаква опозиция.Партиите извън местния парламент, които са канят да участват в местните избори, също претендират да ги възприемат за някаква опозиция.

    Макар и без да имат право да гласуват, тяхното мълчание преди и след заседанието на общинския съвет, може да се приеме за мълчаливо съгласие по гласуваните предложения от кмета на Общината.     Предизборната обстановка е ретро аналогична на тази в Созопол. Тогава преди време  кметът Панайот Рейзи къде насериозно, къде на шега, предложи на предпоследното заседание на общинския съвет настоящите съветници да си съставят обща листа и с нея да се явят на предстоящите избори в негова подкрепа.
    В Несебър това няма как да се случи.В предизборното пространство периодично се проявяват най-различни кьорфишеци за партии и коалиции от партии, които се разпадат още преди да бъдат учредени.

    Данните от проведените досега сондажи на Агенциите за социологически проучвания показват с висока степен на вероятност, че статуквото в местния парламент няма да се промени.Съотношението от статистиката след последното заседание на Общинския съвет е 92,11: 7,89 в полза на несебърския кмет Николай Димитров.Показателно е,че ако  някоя от традиционните партии се промъкне в бъдещия мандат,това ще й се случи само като коалиционен партньор на някоя от партиите в досегашния общински съвет.

    След официалното приключване на Общинския съвет от името на кметовете на населените места Павел Павлов- кметът на с.Кошарица отправи поздравителен адрес за успешния мандат 2015-2019 г. на кмета на Община Несебър и общинските съветници.

    Горе