Вие сте тук: Начало » Актуално » Какви нарушения са констатирали от Инспекцията по труда през летния сезон по морето

    Какви нарушения са констатирали от Инспекцията по труда през летния сезон по морето

    itПрез летен сезон 2019 са извършени 1800 бр. проверки от Инспекцията по труда на 1776 работодатели с 44 770 наети при тях. Установени са общо 7001 бр. нарушения. За 670 нарушения на работодателите е потърсена административно-наказателна отговорност.

    Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са 155 бр. и намаляват в сравнение с установените по време на кампанията през 2018 г., въпреки по-големия брой проверки. Нарушенията по работното време продължават да бъдат най-често установяваните при сезонната заетост. През 2019 г. те са 1082 бр. Следват ги нарушенията по заплащането на труда – 966 бр., показват данните на Главна инспекция по труда

    Два пъти са се увеличили случаите на работещи чужденци от трети държави без разрешение за достъп до пазара на труда у нас, като броят им достига до 99 лица. Това може да се обясни с големия интерес към чуждестранен персонал от страна на българските работодатели.

    С ¼ намаляват нарушенията по електрообезопасеността на работното оборудване. През кампанията са установени 160 бр. нарушения от този вид. Поражението от електрически ток е една от най-честите причини за трудови злополуки, водещи до смърт. В началото на сезона Инспекцията по труда напомни за типичните нарушения, които заедно с недобре изпълнените временни ел. инсталации в сезонните обекти, повишават този риск.

    Продължава да нараства броят на наетите непълнолетни. За осемте месеца на 2019 г. Инспекцията по труда е дала 8257 бр. разрешения за работа на непълнолетни –  8065 бр. – за ненавършили 18 г., и 192 бр. – за ненавършили 16 г., което е ръст с повече от 10%.

    Продължава тенденцията сезонните работници да подават сигнали за неполучени устно договорени суми или за неполучено възнаграждение при работа без трудов договор и то когато лицата вече не работят. Инспекцията по труда отново напомня, че в тези случаи правата на работещите трудно биха могли да бъдат защитени по административен ред, поради липса на доказателства за договорените права.

    Горе