Вие сте тук: Начало » Актуално » Международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“

    Международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“

    burgasОт 26 до 28 септември 2019 г. Институтът по математика и информатика при  Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и Община Бургас,  и с подкрепата на Национален фонд „Научни изследвания“, провежда  Деветата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на
    културно и научно наследство“ – DiPP2019. Конференцията  представя иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в  областта на цифровото документиране, архивирането, представянето и
    запазването на културното и научно наследство. Основен фокус е  осигуряването на отворен достъп до цифровизираното национално културно и  научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му  цифрово съхранение и опазване. На конференцията ще бъдат демонстрирани
    иновативни технологии и прототипи, в т.ч. цифрови хранилища, цифрови  архиви, виртуални музеи и цифрови библиотеки, резултат на утвърдени  практики и постижения в областта.

    Съорганизатори: Институт по математика и информатика при БАН, Община  Бургас, Регионален академичен център – Бургас и Регионален исторически  музей – Бургас.

    Съпътстващи събития:
    – Семинар „Serious Games and their Educational Applications“ в рамките  на Национална научна програма „Културно-историческо наследство,  национална памет и обществено развитие“;
    – Семинар и национален информационен ден „Отворен достъп до научни  публикации и данни. Национален облак за отворена наука” в рамките на  Национална научна програма Информационни и комуникационни технологии за  единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“;
    – Нощ на учените в Бургас – 27.09.2019 г. от 18:00 ч. в Експо център  Флора.

    Горе