Вие сте тук: Начало » Актуално » Откриха мъртва риба и в река Чая

    Откриха мъртва риба и в река Чая

    zamyrsqvane-rekaЕкоинспекцията провери сигнал за мъртва риба в река Чая в района след разклона за село Югово. Той е бил подаден около 15.00 часа вчера.

    Последвала проверка на експерти на РИОСВ – Смолян, Регионална лаборатория – Смолян, Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” и представители на община Лъки. При нея са били установени мъртви екземпляри от вида черна мряна в различен стадий на разлагане.

    При извършения оглед не са били констатирани мирис, пяна или промяна в цвета на водата. След проверка на река Юговска (приток на река Чепеларска) не са открити други мъртви риби, посочват от РИОСВ-Смолян.

    Направените полеви анализи за електропроводимост, активна реакция (pH) и разтворен кислород са в норма.

    За да се установи причината за замърсяването, в лабораторни условия ще бъде направен допълнителен анализ по азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово и цианиди свободни.

    От екоинспекцията съобщават, че в района няма промишлени предприятия или други източници, генериращи замърсявания.

    Горе