Вие сте тук: Начало » Актуално » Хиляди работодатели са объркали справките за доходи, изплатени през 2019 г.

    Хиляди работодатели са объркали справките за доходи, изплатени през 2019 г.

    napБлизо 6 000 български предприятия и самоосигуряващи се лица са объркали справките за доходи, изплатени през 2019 г., съобщават от Националната агенция за приходите. Всички физически и юридически лица, допуснали неточности, са информирани персонално. С писмо те са уведомени за грешките и са информирани как да проверят и коригират данните.

    Работодателите имат 3 дни, за да коригират и подадат справките си отново, без да им бъдат наложени санкции. Крайният срок за подаване на данните в НАП изтича в полунощ на 28 февруари, напомнят още от НАП.

    До момента в приходната агенция са постъпили общо 367 336 справки за изплатени доходи. От тях 139 507 са обявили изплатените през годината доходи,  удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем и други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. 227 829 са справките, подадени от работодатели по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ, за изплатените през 2019 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.

    Горе