Вие сте тук: Начало » Актуално » 102 жители на община Несебър ще получат финансова помощ

    102 жители на община Несебър ще получат финансова помощ

    obs-ns-20По предложение от Дочка Маринова – секретар на Община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския съвет за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, общинските съветници ще гласуват на 23 юни.

    След разглеждане на молбите и преценка на приложените документи, Комисията предлага отпускане за 102 нуждаещи от еднократна финансова помощ,а размерът възлиза на 51 800 лв

    С оглед спазване на всички протвоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 в залата „Мелсас” ще присъстват само общинските съветници, кмета на общината и представители на звеното по чл.29а от ЗМСМА.

    При необходимост, вносителите на докладните записки ще влизат в залата по един за отговор на поставени въпроси.

    Предвид  спешността от предприемане бързи действия за лечение на тежки заболявания на повечето нуждаещи се лица, поименно посочени в решението, на  основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

    Максим МОМЧИЛОВ

    Горе